Děti slaví svátek

29. Květen 2023 - 2. Červen 2023

- rozvíjíme souvislé vyjadřování - ,,Co si přejeme"; učíme se chápat rovnost všech lidí a dětí bez rozdílu barvy pleti; učíme se dodržovat kulturní a společenské návyky při zpěvu; samostatně se výtvarně vyjadřujeme;  připravujeme se na oslavu Dne dětí v MŠ - vyrábíme medaile; rozvíjíme obratnost a vytrvalost při soutěžích a sportovních činnostech - učíme se zdravému soutěžení a umět přijímat prohru.