Důležitá sdělení

Jarní prázdniny

Ve dnech 4.3. - 8.3.2024 jsou jarní prázdniny, naše MŠ bude uzavřena.

Provoz zajišťuje MŠ Šumavská.

V šatně každé třídy jsou formuláře na vyplnění, zda bude tyto dny Vaše dítě docházet do MŠ. Prosíme o vyplnění.

Schůzka rodičů - SRPŠ

V pondělí 26. 2. 2024 ve 14,45 hod. se v mateřské škole ve 4.třídě - Méďové před přednáškou Školní zralost koná krátká schůzka všech rodičů.

Na schůzce bude zvolen nový člen výboru SRPŠ.

Dětský karneval

Ve čtvrtek 22. 2. 2024 máme ve školce karneval.

Prosíme rodiče, aby dětem na tento den připravili kostýmy. Děkujeme.

Přednáška "Školní zralost a připravenost dítěte do ZŠ"

V pondělí 26.2.2024 v 15,00 hod. se v mateřské škole ve 4.třídě - Medvíďata uskuteční přednáška Mgr. Jany Vavřincové ze SPC na téma: Školní zralost a připravenost dítěte do ZŠ.

Přednášky se zúčastní i zástupce ze ZŠ Dukelská Strakonice.

Pro zákonné zástupce dětí, které půjdou k zápisu do ZŠ je důležitá.

Pololetní prázdniny - 2. 2. 2024

V pátek 2. 2. 2024 bude naše MŠ uzavřena.

Provoz zajišťuje Mateřská škola Šumavská.

V šatně každé třídy jsou formuláře na vyplnění, zda přijde tento den Vaše dítě do mateřské školy.

Program

Datum
11. Březen 2024 divadlo "Zvoneček"
21. Březen 2024 Velikonoční tvoření s rodiči
3. Duben 2024 Plavecká výuka - 1.lekce
10. Duben 2024 Plavecká výuka - 2.lekce
11. Duben 2024 Divadlo - Viktor Pirošuk
17. Duben 2024 Plavecká výuka - 3.lekce
24. Duben 2024 Plavecká výuka - 4.lekce
6. Květen 2024 divadlo "Zvoneček"
15. Květen 2024 Plavecká výuka - 5.lekce
22. Květen 2024 Plavecká výuka - 6.lekce
29. Květen 2024 Plavecká výuka - 7.lekce
3. Červen 2024 MDD
5. Červen 2024 Plavecká výuka - 8.lekce
12. Červen 2024 Plavecká výuka - 9.lekce
19. Červen 2024 Plavecká výuka - 10.lekce

Žabky

Halo, pane karnevale

19. Únor 2024 - 23. Únor 2024
19. Únor 2024

Haló, haló bude bál, v naší školce karneval .......

Užíváme si karnevalového veselí, hudbu ,tanec , soutěžení.

K tomu spoustu dobrot máme a na nich si pochutnáme.

Haló pane karnevale,

račte dále, račte dále......

Halo, pane karnevale

19. Únor 2024 - 23. Únor 2024
19. Únor 2024

Haló, haló bude bál, v naší školce karneval .......

Užíváme si karnevalového veselí, hudbu ,tanec , soutěžení.

K tomu spoustu dobrot máme a na nich si pochutnáme.

Haló pane karnevale,

račte dále, račte dále......

Já jsem muzikant

8. Únor 2024 - 16. Únor 2024

Muzikantská rodina

Táta včera v šatníku, zatloukal pár hřebíků,bum, bum, bum,

bum, bum bum, div nezbořil celý dům............

 

- seznamujeme se s různými hudebními nástroji, dělíme je  na rytmické - melodické;dechové, strunné 

- rytmizujeme písně s rytmickými nástroji a hrou na tělo

- učíme se vyslechnout vážnou hudbu,

- vnímáme barvy hudby a  výtvarně je znázorňujeme

- procvičujeme správné zacházení s nůžkami

- seznamujeme se notovou osnovou, notami a houslovým klíčem

- rozvíjíme grafomotoriku - houslový klíč

Hádej, čím jsem

29. Leden 2024 - 7. Únor 2024

Pekař

Pekař peče housky,uštipuje kousky,

pekařka mu pomáhá,uštipují oba dva.

Pekař peče koláče, jsou jich plné pekáče,

pekařka mu pomáhá, pečou spolu oba dva.

 

- utužujeme fyzickou zdatnost a odvahu ,,Na kominíka"

-procvičujeme obtratnost a pohotovost při podlézání

- spojujeme rytmus s pohyby ,, Kalamajka"

-zaměřujeme se na pečlivost  při vykreslování

-vytrhávání, mačkání, nalepování  - koláčky

- rozhovory o tom, kde pracují moji rodiče a jaké činnosti dělají

- poznáváme a přiřazujeme věci, které člověku slouží při práci

- hledáme příklady řemesel kolem nás

Zimní hry a sporty

22. Leden 2024 - 26. Leden 2024

Pojedeme na lyže

Pojedeme na lyže, ale jenem jestliže,

venku řádně nasněží, o to tu běží,........

- zdokonalujeme koordinaci ruky a oka, vedeme ke správnému držení tužky (vymalovánky, grafom. cvičení); seznamujeme se s výtvarnou technikou (inkoust a kresba zmizíkem); rozvíjíme vyjadřovací schopnosti , procvičujeme slovesa ( co děláme na lyžích ..); učíme se dokončit započatou činnost; hovoříme s dětmi o tom, co je to vytrvalost, houževnatost, překonávání překážek

Ptáčkové v zimě

15. Leden 2024 - 19. Leden 2024

Vrabeček

Kdo to ťuká na okénko, malý vrabeček,

prosí chudák ať mu dáme aspoň drobeček.

Nejsme lakomí, každý z nás to ví, že když právě zima vládne ptáčci hladoví........

-seznamujeme se s druhy ptactva, kteří u nás přezimují; učíme se, jak jim můžeme pomáhat v zimním období; sypeme semínka do krmítka na školní zahradě a pozorujeme ptáčky při každodenních vycházkách; krmíme vodní ptactvo zeleninovými odřezky, které děti přinesly z domova; hrajeme smyslové hry;poznáváme zvuky ptáčků; zpíváme písně a doprovázíme rytmickými nástroji; učíme se pozorně vyslechnout příběh, charakterizovat hlavní hrdiny a vyvodit ponaučení;rozvíjíme matematickou pregramotnost - procvičujeme pojmy (nahoře,dole, doprava, doleva), prohlížíme encyklopedie;výtvarně ztvárňujeme známé ptáčky technikou- kresba suchým pastelem

Zimní radovánky

8. Leden 2024 - 12. Leden 2024

-rozvíjíme schopnosti v oblasti hrubé motoriky(házení na cíl do koše uprostřed kruhu); vedeme ke správnému držení tužky(zimní vymalovánky, grafomotorické cvičení - hláska S); procvičujeme správnou výslovnost, hledáme počáteční hlásky ve slovech;učíme se hudbu vyjadřovat pohybem a tancem; učíme se zpívat správně rytmicky a intonačně, učíme se chápat přirozený vývoj ve změnách počasí(demonstrace slunce v zimním období, jak se oblékáme v zimě)

Tři králové

3. Leden 2024 - 5. Leden 2024

- seznamujeme se s historií a tradicí ,,Tři králové"; výtvarně ztvárňujeme postavy( stříháme tvar kruhu, překládáme papír, lepíme, dokreslujeme obličeje); hrajeme tematické hry;

posloucháme audio a video příběhy; zpíváme píseň ,,Tři králové"

Kouzlo Vánoc

11. Prosinec 2023 - 15. Prosinec 2023

Pečeme perníčky

Stránky