Důležitá sdělení

Jedeme na výlety

20.5.2024 (pondělí) - 1.třída Myšky a 2.třída Koťata - Kovárna Selibov

21.5.2024 (úterý) - 3.třída Žabky a 4.třída Méďové - Zeměráj Kovářov

Podrobnější informace k výletům na nástěnkách v šatnách u tříd.

Program

Datum
19. Červen 2024 Plavecká výuka - 10.lekce
20. Červen 2024 Hudební dopoledne pro děti z MŠ !!!

Žabky

Naše Země

10. Červen 2024 - 14. Červen 2024

- procvičujeme udržení rovnováhy  a obratnosti při hře ,, Země se otáčí okolo slunce"

- rozvíjíme povědomí o životě lidí a zvířat na planetě Zemi

- pracujeme s globusem a prohlížíme mapy světa, České republiky

- určujeme barvy na mapě a co znamenají

- objevujeme možnosti, jak o naší Zemi pečovat (třídění odpadu, péče o přírodu)

- výtvarně vyjadřujeme ,,Zeměkoule" (plastová víčka)

 

Děti slaví svátek

3. Červen 2024 - 7. Červen 2024

- rozvíjíme souvislé vyjadřování - co přejeme všem dětem na celém světě

- učíme se chápat rovnost všech lidí bez rozdílu barvy pleti , ,,Kdo k nám přišel na oslavu"

- čteme texty a vedeme rozhovory ( jak se dítě narodí, jak se stará maminka o své miminko)

- učíme se pracovat samostatně - zrakově rozlišit počet, orientace na ploše

,

 

Kde bydlím - moje rodina

27. Květen 2024
31. Květen 2024

- vedeme rozhovory o tom v jakém městě bydlím, jak vypadá dům ve kterém bydlím 

- učíme se znát přesnou adresu svého bydliště

-hovoříme o své rodině, kdo s námi bydlí

- výtvarně ztvárňujeme ,,Můj dům"

- vysvětlujeme si pojmy (na výšku, na šířku)

Kde bydlím - moje rodina

27. Květen 2024
31. Květen 2024

- vedeme rozhovory o tom v jakém městě bydlím, jak vypadá dům ve kterém bydlím 

- učíme se znát přesnou adresu svého bydliště

-hovoříme o své rodině, kdo s námi bydlí

- výtvarně ztvárňujeme ,,Můj dům"

- vysvětlujeme si pojmy (na výšku, na šířku)

Z pohádky do pohádky

20. Květen 2024 - 24. Květen 2024

O Kůzlátkách

V domečku za plotem kůzlátka bydlí.......

- vyprávíme, dramatizujeme pohádku O kůzlátkách

- zpíváme písničky k pohádce

-procvičujeme poskoky, běh na signál, pohybová hra ,,Na vlka a kůzlátka"

-vedeme rozhovory o pohádkových postavách

- přibližujeme dětem v čem je kouzlo pohádek

Všechno kvete

13. Květen 2024 - 17. Květen 2024

Pampeliška

Na zahrádce pod jabloní roste žlutá kytička,

celý den se z rána dívá do zlatého sluníčka.

Pampeliška milé děti zrovna tak se jmenuje.........

 

- zpíváme píseň s improvizovaným pohybem

- procvičujeme běh a rychlou reakci ,, Na kytičky a včelky"

- cvičíme rovnováhu a akrobatické dovednosti - svíčka, kolébka

- rozvíjíme vyjadřovací dovednosti  - povídáme si u obrázků květin, co o nich víme

- počítáme květiny - procvičujeme pojmy - více, méně, stejně, 

- při pobytu venku rozvíjíme citový vztah k přírodě, objevujeme kvetoucí stromy v okolí

- upevňujeme správnou techniku při zacházení s nůžkami ,,Pampeliška"

Maminky mají svátek

6. Květen 2024 - 11. Květen 2024

Maminka

Naše máma maminka, ta má ráda tatínka,

my jsme jejich dětičky, máme rádi písničky......

 

- vyrábíme přáníčka pro maminky, kreslíme portrét maminky

-rozvíjíme pohybové dovednosti spojené s hudbou a zpěvem - tanečky

- hovoříme o práci rodičů - maminky

- rozvíjíme slovní zásobu, přídavná jmána - jaká je naše maminka, kdy je nejkrásnější..,

- učíme se písničku mamince k svátku

- posloucháme pozorně čtený text, příběhem se učíme jaké má kouzlo slovíčko prosím a proč ho používáme

Čarodějnice

30. Duben 2024

- seznamujeme se s historií a tradicemi - Filipojakubská noc, Pálení čerodějnic

- hrajeme hry, kouzlíme a připravujeme lektvary

- vyrábíme pavoučky

Přijel k nám cirkus

29. Duben 2024 - 3. Květen 2024

Halo, halo všechno sem, přijeli jsme s cirkusem.

Uvidíte představení, které jinde vidět není........

 

- vyprávíme si zážitky z návštěvy cirkusového představení

- procvičujeme tvary, barvy základní i doplňkové

- procvičujeme číselnou řadu 10 a více

- hrajeme si na krasojezdce

- procvičujeme si obratnost při zdolávání překážkové dráhy

- učíme se překládat papír - harmonika

 

Chráníme sebe i svou zem - Den země

22. Duben 2024 - 29. Duben 2024

- učíme se třídit odpad a jak se staráme o své životní prostředí,

- rozvíjíme vyjadřovací schopnosti formou popisu ,,Čím cestujeme"

- hrajeme si na dopravu - dodržujeme stanovená pravidla

- pozorujeme dopravu při pobytu venku

- učíme se jaké používáme bezpečnostní prvky při pohybu v provozu a při jízdě na kole

Stránky