Méďové

Na louce

20. Červen 2022 - 24. Červen 2022

Rozhovor s obrázky živočichů a rostlin - poznávání a upevňování názvů- počáteční slabika

Návštěva Strakonického hradu, muzea a Rumpálu

Výtvarné ztvárnění motýla na louce pomocí voskovek a vodových barev

Celodopolední pobyt na Podskalí

Cesta loukou - překážková dráha

Voda, vodička

6. Červen 2022 - 10. Červen 2022

Rozhovor o důležitosti vody, ekologii, zdroje vody,.. 

Písně k tématu - Dešťové kapičky, Prší, prší - rytmizace, tleskání

Živočichové žijící ve vodě - rozdělení - sladkovodní, mořští, upevňování názvů

Moře nebo rybník - výtvarné ztvárnění pomocí vodových barev, tuše, stříhání, lepení

Cesta kapičky - koloběh vody - pohybové ztvárnění kapek, relaxace s hudbou - Vltava

Pracovní list - najdi rozdíly

Říkadlo Čáp a žáby

Slavnostní týden

30. Květen 2022 - 3. Červen 2022

- výroba ´´zmrzlinového kornoutu" - malba vodovkami, foukání balónku

- příprava na loučení s přdškoláky - opakování básní a písní

- Loučení s předškoláky 

- Dětský den v MŠ - Řimbaba

- Dětský den ve skautských klubovnách

- rozhovory o dětech z jiných zemí

Cestování a dopravní značky

23. Květen 2022 - 27. Květen 2022

Seznámení s dopravními značkami, poznat důležité základní značky

Upevňování geometrických tvarů

Návštěva preventivně zábavné show na dopravním hřišti

Stavba silnic a značek

Školní výlet

Cizokrajná zvířata

16. Květen 2022 - 20. Květen 2022

- týdenní projekt "Naše ZOO"

- rozhovory o cizokrajných zvířatech

- prohlížení encyklopedií

- hra na "zoology"- samostatné vyjadřování popis obrázku"

- předmatematické úlohy "Hry se zvířátky"- více/ méně, počty do 10ti

- dětská zumba

Moje maminka

9. Květen 2022 - 13. Květen 2022

Návštěva 1. třídy v ZŠ Dukelská

Výroba kytičky pro maminku - obkreslení, stříhání, lepení

Výroba přáníčka pro maminku - kreslení tuší, obtisky rukou

Opakování besídky - besídka pro maminky

Návštěva vojenského útvaru Strakonice - prohlídka voj. techniky, ukázky bojového umění

Moje rodina

2. Květen 2022 - 6. Květen 2022

- moje rodina- rozhovory o rodině 

-kresba rodiny

- nácvik besídky pro maminky

- určování hlásky na začátku slova

- nácvik písně "Máma"

 

 

 

 

Já jsem muzikant

25. Duben 2022 - 29. Duben 2022

MŠ navštívila základní umělecká škola - zkoušky vloh z hudební výchovy

Výroba kytary dle vlastního výběru - stříhání, lepení, kreslení pastelem, pastelkami, fixi,...

Hudebně zábavný pořad pro děti - O zvídavé lišce

Nácvik písně - Já jsem muzikant

Turnaj školek ve florbale

Velikonoční zajíček

11. Duben 2022 - 13. Duben 2022

Návštěva Velikonoční výstavy v ZŠ Dukelská

Malá technická univerzita - stavitelé mostů - stavba mostů z lega, seznámení z historii stavby Karlova mostu

Hledání velikonočních vajíček - vědomostní kvíz s odměnou

Výroba košíčku na velikonoční osení

Malování vajíček

Seznámení s koledou - Hody, hody, doprovody já jsem malý zajíček

Jaro v lese

28. Březen 2022 - 1. Duben 2022

Opakování názvů stromů, lesních plodů, zvířat a jejich mláďat

Určení počátečních písmen a počet slabik

Výroba lesních zvířat - střihání, skládání, lepení, dokreslení

Rytmizace písní na dané téma

Dramatizace pohádky Boudo budko

Stránky