Žabky

Kde bydlím - moje rodina

19. Červen 2023
23. Červen 2023

- prohlubujeme znalosti o městě ve kterém žijeme, navštěvujeme významná místa a budovy; vyprávíme si o tom, jak vypadá náš dům a kdo s námi bydlí; připomínáme si svátek otců - kreslíme a malujeme dle vlastní fantazie,, Můj tatínek"; rozvíjíme komunikační schopnosti a souvislé vyjadřování - ,, Co děláme nejraději s tatínkem a maminkou".

Kde bydlím - moje rodina

19. Červen 2023
23. Červen 2023

- prohlubujeme znalosti o městě ve kterém žijeme, navštěvujeme významná místa a budovy; vyprávíme si o tom, jak vypadá náš dům a kdo s námi bydlí; připomínáme si svátek otců - kreslíme a malujeme dle vlastní fantazie,, Můj tatínek"; rozvíjíme komunikační schopnosti a souvislé vyjadřování - ,, Co děláme nejraději s tatínkem a maminkou".

Řeky a moře

12. Červen 2023 - 16. Červen 2023

- seznamujeme se s vyznačováním řek a moří na mapách a na globuse; co všechno najdeme v řece a moři; proč se učíme plavat, jaké nebezpečí voda skrývá - předplavecký výcvik;rozvíjíme fantazii kresbou a malbou, posloucháme symfonickou báseň,,Má vlast - Vltava";učíme se zodpovědnému chování - čím jsou znečišťovány řeky a čím moře;učíme se zdolávat překážky ,,Potok", procvičujeme grafomotoriku - ,,Rybí šupiny".

Moje země

5. Červen 2023 - 9. Červen 2023

- vyprávíme si o planetě Zemi; poznáváme barvy na globusu a určujeme co znamenají; experimentujeme s barvou - zapouštění do vlhkého podkladu ;rozvíjíme povědomí o životě zvířat a lidí na planetě Zemi; prohlížíme obrázkové encyklopedie, uvědomujeme si základní společenské a kulturní postoje ke světu a životu; učíme se, jak můžeme o naši zemi pečovat.

Děti slaví svátek

29. Květen 2023 - 2. Červen 2023

- rozvíjíme souvislé vyjadřování - ,,Co si přejeme"; učíme se chápat rovnost všech lidí a dětí bez rozdílu barvy pleti; učíme se dodržovat kulturní a společenské návyky při zpěvu; samostatně se výtvarně vyjadřujeme;  připravujeme se na oslavu Dne dětí v MŠ - vyrábíme medaile; rozvíjíme obratnost a vytrvalost při soutěžích a sportovních činnostech - učíme se zdravému soutěžení a umět přijímat prohru.

Z pohádky do pohádky

15. Květen 2023 - 26. Květen 2023

- rozlišujeme počet slabik ve slově - pohádkové postavy - vytleskávání; tvoříme jednoduchý rým na dané slovo; hrajeme divadlo; posloucháme pohádky a pohádkové písníčky; přibližujeme dětem v čem je kouzlo pohádek, jak pohádky končí, vyvozujeme ponaučení; vedeme rozhovory o pohádkových postavách, pohádky výtvarně ztvárňujeme.

Maminky mají svátek

8. Květen 2023 - 12. Květen 2023

Maminka

Naše máme maminka, ta má ráda tatínka,

my jsme její dětičky, máme rádi písničky.

Mámě dáme kytičku, zazpíváme písničku,

a pak naší mamince, dáme sladkou hubičku.

Všechno kvete

2. Květen 2023 - 5. Květen 2023

Pampeliška

Na zahrádce pod jabloní roste žlutá kytička,

celý den se z rána dívá do zlatého sluníčka.......

- rozvíjíme vyjadřovací schopnosti a výslovnost - prohlížíme obrázky, encyklopedie květin a povídáme si o nich; rozvíjíme citový vztah k přírodě; objevujeme  kvetoucí stromy a keře v našem blízkém okolí;  vytleskáváme slova a  objevujeme hlásky na začátku a konci slova; učíme se vážit si práce každého z nás; poznáváme netradiční výtvarné materiály - tisk ruličkou od toaletního papíru; opakujeme si jarní písně, doprovázíme je pohybem.

Doprava

24. Duben 2023 - 28. Duben 2023

- procvičujeme běh  k určenému cíl na signál, orientaci v prostoru, běh a zdravotní cviky s kroužky; rozvíjíme vyjadřovací schopnosti - jakými dopravními prostředky cestujeme, formou popisu;rozdělujeme dopravní prostředky podle místa pohybu a jejich využití, pozorujeme dopravní situace, dopravní značky; učíme se správnému přecházení a chování v dopravních situacích; seznamujeme se s tím, jak je důležité používání ochranných prostředku v dopravě.

Přijel k nám cirkus

17. Duben 2023 - 21. Duben 2023

-učíme se pohybovat se rytmicky, doprovázet pohyb zpěvem při chůzi; zvládáme nižší překážky, používáme různé náčiní a nářadí; spontánně vyprávíme zážitky;vyčleňujeme hlásku na začátku a na konci slova, tvořivě využíváme různé výtvarné materiály.

Cirkus Rámus

Haló haló všechno sem, přijeli jsme s cirkusem,

uvidíte představení, které jinde vidět není,

haló haló všechno sem, přijeli jsme s cirkusem.

Stránky