Myšky

UŽ JDE LÉTO

26. Červen 2023 - 30. Červen 2023

- nácvik písně - "Už jde léto"

- řízené i volné rozhovory na téma prázdnin

- volné hry na školní zahradě - pískoviště, prolézačky, auta, obruče..

- vycházky do okolí Strakonic

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

19. Červen 2023 - 23. Červen 2023

- sledování pohádky - Bob a Bobek u moře - rozhovor o pohádce, popis děje

- pojmenování mořských živočichů a jejich ukázka 

- kresba maminky (individuální práce) 

- hry na školmí zahradě - Klaun (prohazování míčky), obruče, pískoviště, bagry 

CO UMÍME

12. Červen 2023 - 16. Červen 2023

- řízené i volné rozhovory - Co se nám ve školcel líbilo 

- opakování již naučených básní a písní (užití hudebních nástrojů) 

- hry ve skupinách 

- hry na školní zahradě, hopsadla, kolotoč, skluzavka

JÁ JSEM MUZIKANT

5. Červen 2023 - 9. Červen 2023

- hudební hádanky - identifikace známých písní 

- výroba hudebního nástroje - ,,chrastítko" - užití při zpěvu 

- poznávání hudebních nástrojů - ukázka a poslech, rozlišování rozdílů 

- kreslené písničky - ,,Pojmenuj písničku" 

DĚTI MAJÍ SVÁTEK

29. Květen 2023 - 2. Červen 2023

- výroba zmrzliny - lepení, otisk - práce s lepidlem, barvami 

- zpěv písně - Naše školka, pěkná školka - doprovod na orf. nástroje

- Dětský den - soutěže, kozelnické představení, dětská diskotéka 

- volné hry na školní zahradě, vycházky do okolí MŠ 

NA VÝLETĚ V ZOO

22. Květen 2023 - 26. Květen 2023

- rozhovor a ukázka zvířat, které najdeme v ZOO, pojmenování jejich zvláštností (chobot,..), sdělení osobních zkušeností a zážitků z návštevy zoologické zahrady, pantomima,

- omalovánky - vykreslení zvířat dle skutečnosti (reálné barvy)

- skupinové hry - výroba zoologických zahrad z různých druhů stavebnic (dřevěné kostky, dřevěná zvířátka, ..)

- výroba Lva - lepení, dokreslení detailů 

NA NAŠÍ ZAHRÁDCE

15. Květen 2023 - 19. Květen 2023

- sledování a rozhovor nad pohádkou ,,Krtek zahradníkem"

- výroba motýla - obtisk barvy (práce s barvou) 

- nácvik písně - ,,Na zahrádce pod jabloní" - hra na tělo (pleskání, tleskání)

- společné FOTOGRAFOVÁNÍ - spolupráce s fotografem, práce dle instrukcí

MOJE RODINA

9. Květen 2023 - 12. Květen 2023

- generální zkouška na besídku pořádanou ke Dni Matek - opakování písniček, básniček, tanečků

- sledování pohádky - Teo a rodina - popis děje, pojmenování členů rodiny, počty do 5

- ukázka a nácvik mazurky na píseň - ,,Měla babka"

- vycházky do okolí MŠ, hry na školní zahradě, pískoviště

MAMINKY SVŮJ SVÁTEK MAJÍ

2. Květen 2023 - 5. Květen 2023

- třídní výlet do přírodovědné stanice v Horažďovicích, pojmenování a pozorování zvířátek 

- divadlo Zvoneček - Malované písničky 

- hry na školní zahradě, pískoviště, stavba bábovek, hry s hračkami a přírodninami 

- příprava písní a básní na besídku, nácvik přednesu

Stránky