Důležitá sdělení

Podzimní tvoření s rodiči

3.třída (Žabky) a 4.třída (Méďové) - čtvrtek 20.10.2022 ve 14.45 hod.

1.třída (Myšky) a 2.třída (Koťata) - úterý 25.10.2022 ve 14.45 hod.

Podrobnější informace k tvoření na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd.

Podzimní prázdniny

Ve středu 26.10. a ve čtvrtek 27.10.2022 jsou podzimní prázdniny. Naše mateřská škola bude uzavřena. Provoz bude zajišťovat Mateřská škola Holečkova Strakonice.

Formuláře na vyplnění, zda budete potřebovat tyto dny školku, jsou v šatně každé třídy.

Program

Datum
21. Listopad 2022 "Vánoční pohádka"
1. Prosinec 2022 Prima Vizus - oční vyšetření !!!
13. Prosinec 2022 "Setkání s Vánoci"
9. Leden 2023 Pohádka "O zlaté huse"
8. Únor 2023 pohádka "Budulínek"
27. Březen 2023 "Popletené pohádky"
3. Květen 2023 "Malované písničky"
1. Červen 2023 MDD

Méďové

Tělo a smysly

21. Listopad 2022 - 25. Listopad 2022

- pojmenování a rozlišování lidských orgánů a sídla lidských smyslů

- umět pojmenovat funkce lidských smyslů

- rozvoj komunikativních dovedností, kultivovaného projevu

- účast na florbalovém zápase mezi školkami

- báseň SMYSLY

Člověk, ten má smyslů pět,

znám je všechny nazpaměť.

Kde jsou oči, tam je zrak,

po prstech mám stále hmat.

Sluch nám sedí na uších,

do nosu nám vlezl čich.

A chuť v ústech na jazýčku

spinká si tu na krajíčku.

Moje tělo

7. Listopad 2022 - 11. Listopad 2022

osvojení si poznatků o lidském těle 

správné pojmenování částí lidského těla

uvědomování si, že jsme lidé, chování, vlastnosti

učíme se výtvarně vyjádřit lidskou postavu, její detaily

říkanka s pohyby "Hlava, ramena..."

seznámení se s tradicí sv. Martina

výroba koně pro sv. Martina

Vítr a déšť

31. Říjen 2022 - 4. Listopad 2022

Seznamovat se změnami počasí, vzhledem k ročnímu období

Poznat a pojmenovat základní barvy

Seznámení s geometrickými tvary

Míček Flíček a drak Mrak - pohádka - dramatizace

Výroba draka - nácvik vázání uzlíků

Nácvik písní a básní - Vyletěl si pyšný drak, Drak, Tvary

Barevná podzimní paleta

24. Říjen 2022 - 28. Říjen 2022

- opakování znaků podzimu

- zapouštění vodových barev do mokrého podkladu

báseň Podzim

Létá listí mezi stromy,

poletuje mezi domy.

Stromy spolu závodí,

kdo je nejdál odhodí.

Rudé, žluté, strakaté,

cesty už jsou zaváté.

Barevná podzimní paleta

17. Říjen 2022 - 21. Říjen 2022

Práce s didakt. pomúckami - rozvoj postřehu, slovní zásoby a komunikace

Upevňování základních barev

Barevné listy - frotář, seznámení s novou technikou

O veliké řepě - vyprávění pohádky, určení pořadí postav, která postava chybí?

Hmatový pytlík - poznávání přírodnin pomocí hmatu

Dramatizace pohádky

Hry s listy na vycházce

Podzim v lese

10. Říjen 2022 - 14. Říjen 2022

- charakteristické znaky podzimního období

- co se děje na podzim v lese

- co roste na podzim v lese

- houby - určování názvů nejznámějších hub, vysvětlení nebezpečí u jedovatých hub

Muchomůrka (báseň)

V černém lese zvaném Hůrka

červená se muchomůrka,

červená se panenka,

že jí kouká sukénka,

červená se, moc se stydí,

že ji soused hříbek vidí.

 

Sklízíme plody podzimu

3. Říjen 2022 - 7. Říjen 2022

Seznámení se s druhy zeleniny, jejich využití - práce s obrazovým materiálem

Výroba pytle s brambory - svislé a vodorovné čáry, tiskání, stříhání, skládání, lepení

Upevnit si názvy a druhy ovoce

Básnička s pohybem - Koulela se koulela

Rozvoj předmatematických dovedností - práce ve skupinkách

Měla babka, čtyři jabka - píseň s tancem

Loučení se sluníčkem

26. Září 2022 - 30. Září 2022

- charakteristické znaky podzimu

- co dělají zvířátka a ptáčci na podzim

- výtvarná kolektivní práce - odlétání vlaštovek

- pohádkový příběh "O poslední vlaštovce"

- báseň Vlaštovka

Vlaštovičko naše milá,

jsi tak hezky černobílá.

Ve svém fráčku švitoříš,

na cestu se připravíš.

Poletíš od města k městu,

přejeme ti šťastnou cestu!

Jsem ze Strakonic

19. Září 2022 - 23. Září 2022

Osvojit si poznatky o okolním prostředí, seznámit se s tradicemi, upevnit základní pojmy spojene s městem

Návštěšva pouti

Nácvik písně V Strakonicích za oltářem

Rozvoj komunikačních dovedností- vyprávění

Mám kamarády

12. Září 2022 - 16. Září 2022

- kresba lidského obličeje + dokreslení detailů (obrázek můj kamarád)

- samostatnost při malbě štětcem a vodovými barvami

- prohlubování kamarádských vztahů mezi dětmi

- upevňování pravidel chování

Stránky