Méďové

Těšíme se na prázdniny

26. Červen 2023 - 30. Červen 2023

Opakování písní a básní

Hry na školní zahradě

Batůžkový den - vycházka na Podskalí

Opakování a upevňování dosavadních vědomostí

Rozloučení se školkou

U moře

19. Červen 2023 - 23. Červen 2023

Podmořský svět - práce s obrazovým materiálem

 Upevňování názvů mořských  živočichů a ryb

Plavecký výcvik -9.lekce

Plavecký výcvik - 10. lekce

Výroba mořského světa

Indiánské léto

16. Červen 2023 - 20. Červen 2023

Povídání o životě Indiánů, seznámení s pojmy totem, teeppe, bizon,... práce s internetem

Indiánské hry a tanečky, společná výroba totemu, indiánský běh, šipkovaná

Z pohádky do pohádky - hudebně vzdělávací program v DDM - poznávání pohádkových postav a melodií

Plavecká výcvik - 8. lekce

Indiánská čelenka - výroba 

Indiánské symboly - hledání stejných symbolů - soutěž družstev

Život na louce

5. Červen 2023 - 9. Červen 2023

Seznámení s životem broučků, určení počáteční hlásky, počet slabik

Upevňování číselné řady do 10; více, méně, stejně

Plavecký výcvik - 7 lekce

Včelka Mája - povídání o životě včel; výroba včelky a plástve

Nácvik písně Pampeliška

Děti mají svátek

29. Květen 2023 - 2. Červen 2023

Děti celého světa - pojmenování, odlišnosti, obrazový materiál, typické obydlí, PL - kresba kamaráda

Nácvik besídky na pasování předškoláků

Plavecký výcvik - 6. lekce - plavání s rukávky ve velkém bezénu, hry s básničkami v malém bazénku

MDD - oslava svátku dětí - hry a soutěže, vystoupení kouzelníka, diskotéka

Návštěva Skautů - zdokonalování lokomočních dovedností při hrách a soutěžích

Poznáváme cizokrajná zvířátka

22. Květen 2023 - 26. Květen 2023

Seznámení pomocí hádanek s cizokrajnými zvířátky, práce s interaktivní tabulí, pohybové ztvárnění

Návštěva dopravního hřiště - hry a soutěže, seznámení s prací Policistů a Hasičů, závody na koloběžkách

Plavecký výcvik 5. lekce - plavání ve velkém bazénu, běháni po plovoucích podložkách, skluzavka

Školní výlet - návštěva ZOO Hluboká nad Vltavou - prohlídk zvířátek, vědomostní program

Opakování názvů zvířat, jejich vlastnosti a místo výskytu

Já a moje rodina

15. Květen 2023 - 19. Květen 2023

Moje rodina - povídání o členech rodiny, upevňování názvů jednotlvých členů, PL přiřazení stínů

Návštěva fotografa - focení na tablo

Plavecký výcvik 4. lekce - foukání do vody, skluzavka, tobogán, lovení knoflíků v malém bazénku

Společné fotografování třídy na závěr roku

Co děláme celý den - časová posloupnost celého dne, práce s obrazovým materiálem

Moje maminka

9. Květen 2023 - 12. Květen 2023

Maminky budou mít svátek - rozhovor s dětmi nad obrázky, nácvik básniček pro maminky

Plavání - 3. lekce - lovení zvířátek, skluzavka, hry v malém bazénku

Kresba maminky - zaplnění celé plochy, důraz na detail. Práce s pastelkami a pastelem

Pohádkové divadélko O Budulínkovy

Závodivé hry ve dvou družstvech - využití míčů

 

Dopravní prostředky

2. Květen 2023 - 5. Květen 2023

Poznáváme dopravní prostředky- názvy, počet slabik, první hláska

PL - pravá x levá

Plavecký výcvik - 2 lekce

Divadelní představení Zvoneček

O zvědavém štěňátku - seznámení s příběhem, rozhovor, otázky

Nácvik správného přecházení přes silnici

Země není popelnice

24. Duben 2023 - 28. Duben 2023

Správné zacházení s odpady - druhy kontejnerů podle materiálů a barev

Plníme kontejnery podle druhů - společná práce - stříhání,lepení

Plavecký výcvik - 1. lekce

Co se z čeho vyrábí - druhy materiálů, třídění

Překážková dráha

Stránky