Žabky

NAŠE ZEMĚ

20. Červen 2022 - 24. Červen 2022

- naše planeta - světadílů
- exotická zvířata - druhy, správná pojmenování,  kde žijí 

 báseň Žirafa
Má dlouhý krk,
proto stojí zpříma. 
Když je hodně unavená, 
tak ve stoji dřímá.
Okusuje listy stromů, 
s plným bříškem jde pak domů.

MOŘSKÝ SVĚT

13. Červen 2022 - 17. Červen 2022

-chráníme naši planetu

-rozdíly sladká X slaná voda

-kdo žije v moři?

-druhy a názvy mořských živočichů

-kolektivní práce ,,mořský svět"

CHRÁNÍME SEBE A SVOU ZEM

6. Červen 2022 - 10. Červen 2022

-chráníme svou zem-voda, lesy, vzduch, odpady

-proč třídíme odpadky

-jak třídíme-co kam patří?

-jak chráníme své zdraví-správné chování v přírodě, na ulici apod.

DĚTI MAJÍ SVÁTEK

30. Květen 2022 - 4. Červen 2022

- upevňovat vzájemné vztahy mezi dětmi 
- rozvíjet obratnost a překonávat  překážky při používání herních prvků 
- dodržovat kulturní a společenské návyky 
- oslava Dne dětí  - hudebně pohybový pořád Řimbaba
- soutěživé hry
- kresba "Můj kamarád "

KDE BYDLÍM

23. Květen 2022 - 27. Květen 2022

- rozhovory o místě,  kde žijeme 
- rozšiřování slovní zásoby 
- rozdíly - město x vesnice
- pamětihodnosti města 
- můj domov

KDYŽ VŠECHNO KVETE

16. Květen 2022 - 20. Květen 2022

- rozvíjet smyslové vnímání  - čich,  vůně kolem nás 
- upevňovat správný úchop tužky,  uvolňovat zápěstí 
- upevňovat předmatematické dovednosti, rozlišovat řádek,  sloupec
- zaměřujeme  se na rozvoj vyjadřovacích schopností,  určování hlásky na začátku slova

MAMINKY MAJÍ SVÁTEK

2. Květen 2022 - 13. Květen 2022

- vytváříme citové vztahy k rodině, k mamince
- rozvíjíme estetický vkus
- rozvíjíme paměť,  jazykové dovednosti  - výslovnost,  přednes 
- rozvíjíme pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

25. Duben 2022 - 29. Duben 2022

- rozlišování dopravních prostředků (správná pojmenování)
- kde co jezdí?
- pozorování dopravy v okolí MŠ, semaforů
- píseň "Tú, tú, tú, auto už je tu..."

VODA, VODĚNKA

19. Duben 2022 - 22. Duben 2022

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí,  chránit přírodu 

Píseň: Vodu pijeme 
Vodu pijeme,
vodou se myjeme,
na kytky ji lijeme,
lodě plují po vodě, 
díky vodě žijeme.

HODY, HODY, DOPROVODY

11. Duben 2022 - 15. Duben 2022

-seznamování se světem lidí, kultury, tradic

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný, 
dejte aspoň bílý, 
slepička vám snese jiný. 
Hody, hody, doprovody, 
já jsem malý zajíček, 
utíkal jsem kolem vody,
nesl kopu vajíček. 
Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené, 
dostala chuť na vajíčko 
a já řekl ne, ne, ne.

Stránky