Myšky

CO PROŽILA KAPKA VODY

20. Červen 2021 - 25. Červen 2021

BYLA JEDNA KAPIČKA, JMENUJE SE KARLIČKA

-uvědomit si důležitost vody

-mít základní informace o koloběhu vody v přírodě

-praktické pokusy s vodou

-vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

-záměrně pozorovat vodu

Koloběh vody v přírodě

14. Červen 2021 - 18. Červen 2021

Voda je život, vyprávění "O zázračném potůčku", prohlížení obrázků (potok x řeka x moře), vytváření barevných ryb

POVOLÁNÍ

6. Červen 2021 - 11. Červen 2021

KAŽDÝ MÁ SVÉ POVOLÁNÍ, PRÁCI-ČILI ZAMĚSTNÁNÍ.

JEDEN TŘEBA DOBŘE VAŘÍ, JINÉMU SE V HUDBĚ DAŘÍ.

DALŠÍ DOBŘE SPORTUJE, JINÝ MOŘI HOLDUJE ...

 

-rozvíjíme jemnou motoriku (mačkání krepového papíru)

-udržujeme čistotu při práci s lepidlem

-poznáváme povoláí

-vedeme rozhovory v komunitním kruhu (Čím je tvoje maminka, čím je tvůj tatínek,..)

 

VÝLET DO ZOO

24. Květen 2021 - 28. Květen 2021

Mami, mami, vem mě do zoo, nebudu už nikdy zlobit jo ho ho 

-pojmenováváme zvířata ze ZOO

-cvičíme s pomůckou

-učíme se básničky o zvířatech

-vyrábíme zvířata (práce s temperou)

-pohybová hra: Na Zoo (dodržujeme pravidla při hře)

Když uvidím konvalinku, vzpomenu si na maminku

17. Květen 2021 - 21. Květen 2021

Význam vody a slunce pro růst květin (jak roste semínko, apod.)

Porovnáváme velikosti, barvy květin

Zpíváme s pohybem "Když sluníčko vychází, sedmikráska vstává"

V TRÁVĚ

10. Květen 2021 - 14. Květen 2021

Beruško, půjč mi jednu tečku, třeba tu co máš na zadečku,  musím jí napsat za větou, ať se mi slova nepletou.

 

-učíme se zpaměti krátké texty (Brouček cvičí každé ráno, Žížala se umí schovat ..)

-pozorujeme brouky v přírodě

-učíme se barvy (barevní motýlci)

-vyrábíme berušky (udržujeme čistotu při práci s lepidlem)

-učíme se krátké tanečky (Beruško, půjč mi jednu tečku, ..)

Máme ve školce maškarní bál

22. Únor 2021 - 26. Únor 2021

Vhodnou formou se děti seznámily s tradicí masopustnich veselic, vyprávěli jsme si pohádku O koblížkovi, seznámili se s tanečkem Myška tanečnice a Vzal vrabeček na taneček sýkorku,využili jsme k tanci interaktivní tabuli. Při "zdobení kouzelnické klobouku" si děti upevňovaly základní barvy a tvary kruh a obdélník..

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

1. Únor 2021 - 5. Únor 2021

DŘÍVE, NEŽ NÁM KLESNOU VÍČKA TĚSNĚ PŘED SPANÍM, UVIDÍME VEČERNÍČKA, JAK SE UKLÁNÍ ....

Stránky