Důležitá sdělení

Zápis do MŠ - školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/25

proběhne v termínu 6. a 7. 5. 2024 od 9,00 do 16, 00 hodin.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší MŠ, prosíme o využití elektronického předzápisu od 8. do 30. 4., stačí vyhledat naší MŠ zde, vyplnit formulář a vybrat si datum a čas zápisu svého dítěte. Program Vás navede, jaké další kroky je třeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, lékař) a vše potřebné doručit do MŠ ve Vámi určeném termínu. Další informace k zápisu do MŠ naleznete na liště - Dokumenty - Zápis do MŠ.

Potřebné dokumenty k odevzdání:

  • vyplněnou žádost s lékařským potvrzením o očkování – ke stažení zde nebo v MŠ;
  • rodný list dítěte;
  • doklad o trvalém pobytu ve spádové oblasti (OP, nájemní smlouva).

Po podání žádosti o přijetí obdržíte registrační číslo dítěte, pod kterým bude po dobu správního řízení vedeno.

Rozhodnutí ředitele (seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly) bude zveřejněno dne 22. 5. 2024 na webových stránkách školy a ve vývěsce u vchodu do MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně zákonnému zástupci dítěte v ředitelně školy.

 

                                                                                          Bc. Zdeňka Havlíková

                                                                                          ředitelka MŠ Školní

Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek 28.3.2024 jsou velikonoční prázdniny, naše MŠ bude uzavřena.

Provoz zajišťuje MŠ Šumavská.

V šatně každé třídy jsou formuláře na vyplnění, zda bude tyto dny Vaše dítě docházet do MŠ. Prosíme o vyplnění.

 

Program