Myšky

PŘIŠLY FOTKY

20. Červen 2022

PŘIŠLY FOTKY

Prosíme, plaťte částkou 60,-

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

20. Červen 2022

Vybíráme peníze za prázdninový provoz

červenec-300,- 

srpen- 300,- 

 

VODA, VODĚNKA

13. Červen 2022 - 17. Červen 2022

- rozhovor a diskuze o vodě (její důležitost pro všechny živé tvory, přírodu; ukázka deště, krup, sněhu + ukázka koloběhu vody), správné zacházení s vodou (neplýtvat) 

- poznávání vodních živočichů a jejich ukázka (+ rozlišení slaná x sladká voda) 

- seznámení se s novými druhy mořských živočichů (krab, kreveta, chobotnice, medúza, atp.) 

- opakování písně "Prší, prší" - zpěv s klavírem, doprovod na orf. nástroje 

- vycházka k plaveckému stadionu - rozhovor o vodních sportech ( + pojmenování pomůcek pro děti potřebných k plavání) 

LETNÍ RADOVÁNKY

6. Červen 2022 - 10. Červen 2022

-charakteristika ročního období-LÉTO

(počasí, činnosti, prázdniny,..)

-pracovní list- motýlci

-ukázka a pojmenování oblečení charakteristické pro roční období LÉTO

-vycházka na Cirkusplac- pohybové hry 

-experimentování s barvami duhy (zapouštění barev do navlhčeného podkladu)

VŠECHNY DĚTI SVÁTEK SLAVÍ

30. Květen 2022 - 3. Červen 2022

-výroba zmrzlin-práce s netradičním materiálem

-Den děti- hudební program ŘIMBABA

-objevování hřišť ve Strakonicích a jejich využití

-souťěže na hřišti (skákání v pytlích, běh mezi kruhy,..)

-Komunitní kruh-rozhovor-národnosti dětí, děti s handicapem

 

 

JEDEME NA VÝLET

23. Květen 2022 - 27. Květen 2022

- rozhovor o pohádce - "Peppa jede na výlet" ; ukázka dopravních prostředků a jejich pojmenování (opakování již osvojených znalostí)

- výroba Lodiček na moři ( skupinová + individuální práce) - práce s prstovou barvou, lepení

- opakování zvířátek, které můžeme vidět v zoo; opakování domácích zvířátek 

-  VÝLET - MINIZOO PUTIM - (prožívat radost z nových zážitků); důraz na bezpečnost + zásady slušného a bezpečného chování v dopravním prostředku

- zhodnocení výletu, sdělení vlastních zážitků

MOJE RODINA

16. Květen 2022 - 20. Květen 2022

- sledování pohádky - "Teo a rodina"- rozhovor o ději, popis a pojmenování postav, vyjmenování členů svojí rodiny, počítání do 4

- rozhovor o evoluci člověka (miminko - dítě - dospělý - senior), seřazování obrázkových kartiček členů rodiny dle velikosti (větší x menší) 

- diskuze na téma "Pomoc mamince a tatínkovi" - sdělení vlastních zážitků (úklid nádobí, pomoc na zahrádce, atp.) 

- pracovní list - hledání rozdílností (dílenské nářadí) 

- námětové hry s danou tématikou (stavba domečku z molitanových kostek, puzzle - domeček - popis místností, kuchyňka, ..) 

- zpěv písní s klavírním doprovodem ( vybavování si textu) 

Stránky