Žabky

Když všechno kvete

18. Květen 2020 - 22. Květen 2020

Pozorujeme kvetoucí stromy, určujeme jak se jmenují, rozvíjíme vyjadřovací schopnosti a výslovnost, objevujeme hlásky na začátku slova,procvičujeme pojmy - pod, ned, napravo, nalevo, prohlížíme knihy a encyklopedie o kvetoucí přírodě.

Můj kamarád knížka

2. Březen 2020 - 6. Březen 2020

- učíme se kladnému vztahu ke knihám - jak s nimi zacházíme, kam je ukládáme, hledáme v pohádkách kladné hrdiny, vyprávíme příběhy podle obrázků, seznamujeme se s různými druhy knih - pohádkové, naučné, encyklopedie, navštívíme knihovnu

Hádej, čím jsem

24. Únor 2020 - 28. Únor 2020

Pes jitrničku sežral, v kuchyni maličkou,

kuchař ho přitom přistih, praštil ho paličkou ........

Rej masek

17. Únor 2020 - 21. Únor 2020

 - probouzíme zájem o lidové tradce a zvyky ,tvoříme, podporujeme fantazii, vyrábíme jednoduché masky, podporujeme radost a veselí při masopustním karnevalu 

JÁ JSEM MUZIKANT

10. Únor 2020 - 14. Únor 2020

Učíme se vnímat hudbu všemy smysly, seznamujeme se s hudebními nástroji, vyjadřujeme hudbu zpěvem, tancem i výtvarnými činnostmi.

Tátové a mámy, zpívejte si snámi.

Kdybychom si nezpívaly,

to by hezké nebylo,

to by se nám na to světě,

o mnoho míň líbilo.

 

Zimní hry a sporty

27. Leden 2020 - 30. Leden 2020

KRTEK V ZIMĚ

Kdepak krtek v zimě žije, nelyžuje nesáňkuje,kdo to děti kdo to ví, kdopak z vás mi odpoví.......

 

Rozvíjíme psychickou i fyzickou zdatnost,osvojujeme si obratnost a postřeh, procvičujeme koordinaci ruky a oka, správný úchop psacího náčiní. Rozvíjíme estetické cítění, pracujeme s netradičními materiály - kresba suchým pastelem.

PTÁČCI V ZIMĚ

20. Leden 2020 - 24. Leden 2020

Bude zima bude mráz, kam se ptáčku kam schováš......

 

Osvojujeme si činnosti předcházející psaní a čtení, poznáváme písmenka, učíme se sledovat text z leva do prava, rozvíjíme smyslové vnímání - sluchové, zrakové, vytváříme povědomí o sounáležitosti se světem a přírodou, poznáváme  znaky ptáků, způsob života, jak jim můžeme pomoci v zimě.

Zimní radovánky

13. Leden 2020 - 17. Leden 2020

,,ZIMA"

Podívej se na oblohu, něco bílé padá dolů,

co to asi může být, nech se Honzo překvapit.

Možná je to bílé peří, kdo nevěří ať tam běží..........

TŘI KRÁLOVÉ

6. Leden 2020 - 10. Leden 2020

,,My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám"

- seznamujeme se s historií tradice,, Tří králů", učíme se kreativně myslet a tvořit, učíme se správnému zacházení s nůžkami, rozvíjíme prosociální vztahy, podporujeme výchovu ke zdraví a správnému životnímu stylu.

KOUZLO VÁNOC

9. Prosinec 2019 - 20. Prosinec 2019

Objevujeme vánoční tradice a zvyky, přibližujeme dětem pojem ,,Svátky pokoje a klidu", jak se lidé k sobě chovají o vánocích a celý rok, učíme se koledy, vyrábíme vánoční ozdoby a přání.

Stránky