Méďové

Hurá na prázdniny

21. Červen 2021 - 30. Červen 2021

Ahoj léto, ahoj prázdniny! 

♫ * Opakování písní a básní za celý školní rok 

- spoluúčastnit se na tvorbě programu 

- vést skupinovou hru, komunikovat s vrstevníky, shodnout se na kompromisu 

- prožívat radostné chvíle při rozloučení s MŠ

Na skok ve škole

7. Červen 2021 - 11. Červen 2021

Slibuji na medvědí tlapičku, že ve škole ulovím každou jedničku!..

♫ Děti ráje 

* Medvědí slib 

- seznámit se s režimem základní školy, pojmenovat si některé školní předměty (podobající se činnostem v MŠ)

-  procvičit číselnou řadu do 10

- určovat hlásky na začátcích a koncích slov 

Vodní svět

24. Květen 2021 - 28. Květen 2021

Hádej, hádej, hádači.. 

♫ * Opakování již osvojeých písní a básní 

- pojmenovat a rozlišit živočichy, kteří žijí u moře/řeky 

- samostatně pracovat dle instrukcí 

 

Muzikantská rodina

10. Květen 2021 - 14. Květen 2021

Táta včera v šatníku, zatloukal pár hřebíků - bum bum bum - až se třásl celý dům.. 

♫ Muzikantská rodina 
* Opakování již naučených básní

- rozpoznat a pojmenovat jednotlivé hudební nástroje 

- zapamtovat si text písně s větším počtem slok

- rozvíjet komunikaci s vrstevníky, domluvit se s kamarádem na společném řešení 

Maminka

3. Květen 2021 - 7. Květen 2021

♫ Děti ráje
* Dotazník o mamince

- důraz na správné držení tužky
- uvědomovat si lidské tělo a jeho detaily
- uvědomovat si, kdo jsou moji rodiče a co pro mě dělají  a co já můžu dělt pro ně 

Chráníme sebe i svou zem

26. Duben 2021 - 30. Duben 2021

Ten kdo vůbec líný není, rád se pustí do třídění.. 

♫ Opakování písní 
* Třídíme odpad 

- pojmenovat a rozlišit konterjnery, uvést příklady odpadků, které do kontejnerů patří

- dozvědět se o důležitosti recyklace, vytvořit vlastní papír    

- podporovat kladný vztah k přírodě, uvědomit si důležitost člověka při péči o přírodu 
 

Dopravní prostředky

19. Duben 2021 - 23. Duben 2021

                      ♫ Auta
            * Opakování pravidel u silnice

-  rozlišování dopravních prostředků

- opakování pravidel při chůzi na/ u vozovky

- rozlišování dopravních značek

 

Exotická zvířata

12. Duben 2021 - 16. Duben 2021

Čáry, máry, ententýky, poletíme do Afriky.. 

♫ Pět minut v Africe 
* Opakování básní 

- rozlišit a pojemnovat exotickáá zvířata, hledat rozdíly mezi domácím x exotickým zvířetem 

- spolupracovat ve skupině, uzavírat kompromis

 

Úkoly pro předškoláky

29. Březen 2021 - 31. Březen 2021

Hody, hody, doprovody

Pondělí

 • rozhovor o Velikonocích, vysvětlení tradic (zdobení vajíček, pletení pomlázky, pečení beránka, řehtání, škaredá středa, zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota, Velikonoční pondělí)
 • grafomotorický list- kraslice
  → vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

 

Úterý

 • seznámit se a ukázat si různé techniky zdobení vajec (vosk, lak na nehty, pěna na holení, přírodní způsoby barvení- kurkuma, červená řepa, slupky od cibule..)
 • ozdobení vajíček technikou dle svého výběru
  → uplatňovat své individuální přání, potřeby, přijímat a uzavírat kompromisy

 

Středa

 • procvičovat výrazný přednes při nácviku velikonoční koledy, děti si můžou vybrat jednu koledu, která se jim líbí více

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý.
Slepička vám snese zase jiný.
V koutku, na zeleným proutku.

        Hody, hody doprovody,
        já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody,

nesl košík vajíček.

 

Potkala mě koroptvička,

chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka

a já říkal: Ne, ne, ne.

 

Na remízku mezi poli,

mám já strýčka králíčka,

tomu nosím každým rokem,

malovaná vajíčka.

 

Pracovní list- kuřátka
- důraz na předmatematické činnosti (seskupování)

→ dodržovat zadání her, samostatných činností a jednat spravedlivě

 

Doporučujeme:

Strakonické DDM vytvořilo krásnou hru s názvem ´´Šnečí detektiv´´, pokud byste měli chuť a čas, můžete si s dětmi zahrát, zde přikládáme odkaz, kde je hra popsaná.
https://ddmstrakonice.cz/detektiv_snek_soutez/

 

Úkoly pro předškoláky

22. Březen 2021 - 26. Březen 2021

U rybníka

PONDĚLÍ

Světový den vody- rozhovor o vodě- zdůraznění její důležitosti pro člověka, přírodu, zvířata atp.
- ujasnit si způsoby se zacházením s vodou ( neplýtvat , šetřit přírodní zdroje, neznečisťovat- přiblížit na logických příkladech ( nenechávat puštěný kohoutek, nenaplňovat vanu každý den….)

 • Výskyt vody v přírodě ( rybník, řeka, moře, jezero, oceán, vodopád…)
 • Skupenství ( mlha, déšť, rosa, sníh, pára, mraky…..)
 • Grafomotorický list

→ mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka

→ uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivní vlastní zdraví i životní prostředí

ÚTERÝ

→ zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, věcmi denní potřeby

 

STŘEDA

-četba příběhu: Jak krtek pomáhal dešťové kapce najít kamarádky

- vyprávění o příběhu ( kde můžeme najít vodu? , co by se stalo? , kdyby nebyla voda? , vlastnosti vody? , jak můžeme vodě pomoci?
- pracovní list- práce s písní Prší, prší –viz. příloha
→ sledovat a vyprávět příběh, přemýšlet, vést jednoduché úvahy, vyjádřit to, o čem přemýšlím

ČTVRTEK

Život ve vodě a u vody – sladká x slaná voda- vyjmenování zvířat, která žijí ve vodě, okolí vody (čápi, kachny, žáby, vážky, labuť, vydry…)

Nácvik básně (dle výběru dětí)- rozhovor o nich

Ropucha

Bude pršet kvaky, kvaky,
raduje se ropucha.
Už k nám plují černé mraky-
žádné strachy ze sucha!

 

Rozhovor

Ptal se kapr tresky,
zda je v moři hezky.
A co řekla treska?
Nerozumím česky.

chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu jedinci, mít ohled na druhého a soucítit s ním

PÁTEK

Hra na piráty- stavba lodě z dostupných materiálů ( stavebnice, polštáře, deky, židle…)
Dotknout se během hry těchto témat: Nebezpečí vody- utopení se ve vodě ( formy ochrany a předcházení tomu – rukávky, kruhy, neskákat do neznámých vod, nekoupat se bez dozoru dospělého….)

pohádka( možnost shlédnutí pohádky o dešťové víle) https://www.youtube.com/watch?v=46Y-GY3BPSg
mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví, kde v případě potřeby hledat pomoc

 

Jaro v trávě (15.3. – 19.3.)

Pondělí

Seznámení se znaky jara, probouzející se příroda, květiny ( sněženka, bledule, petrklíč, fialky, krokusy), hmyz- prohlížení encyklopedií , prohlížení obrázků a jejich popis- rozvoj souvislého vyjadřování

Pracovní list- pozorování přírody

domluvit se na společném řešení s dětmi i dospělými ve svém okolí, diskuze o správném chování k přírodě- (co by se stalo kdyby…)

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu, neubližujeme lidem ani přírodě)

Úterý
Tvorba koláže ´´ Jarní louka´´- vystřihování tematických obrázků- květiny, hmyz, mláďátka..atd. (časopisy, letáky…)
lepení na papír + dokreslování detailů

ovládat koordinaci ruky a oka, procvičovat jemnou motoriku, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem

tužky, nůžky (bezpečné zacházení), papír,

 

Středa
Nácvik rozpočítadla:
U potoka roste kvítí,
říkají mu petrklíč.
Na koho to slovo padne,
ten musí jít z kola pryč!

Vysvětlení významu rozpočítadlo- k čemu se používá.
Grafomotorické listy – hmyz a květiny
naučit se nazpaměť krátký text a užívat ho v praxi, znát význam obsahu
 

Čtvrtek

Pohádka Krtek a semínko

S touto jarní pohádkou si s dětmi procvičíme paměť a pozornost a především porozumění

textu.

Krtek spal ve svém podzemním domečku, spalo se mu velmi hezky. Zima totiž konečně

odešla daleko pryč za hory, a tak se už nemusel bát mrazivého počasí. Nemohl se dočkat

příchodu jara, kdy sluníčko na vrcholu kopce už začíná více hřát a delší dobu se dívá na svět.

Sice občas zapršelo, ale bylo to mnohem lepší, než kdyby byly sněhové vánice a všechno

v okolí bylo jen zmrzlé a studené. Krteček se ještě na chvíli zachumlal do svých teplých peřin,

ale už se těšil, jak se projde po čerstvě vyrostlé travičce.

Probouzelo se mu opravdu krásně, protože až k sobě dolů do pelíšku slyšel z louky, jak se

všichni motýlci, cvrčci a včelky radují a volají: „Jaro už k nám dorazilo, hurá!“ Jenže najednou

slyší takové zvláštní křupání.

„Křup.. křup.. křup“ ozývalo se z kouta krtkova světničky.

„Co mi to tady může jenom tak křupat, co to může být?“ říkal si krtek, zvedl se z postýlky a šel

se podívat do kouta, odkud zvuky vycházely. V rohu světničky ležela malinkatá postýlka a v ní

ještě menší semínko. Jednou totiž na podzim, když krtek s kamarádkou veverkou zkoumali

semínka – miminka různých květin či stromů, našli malé semínko a krtek se rozhodl, že si ho

nechá a přes zimu ho nechá odpočívat u sebe ve světničce v malé postýlce.

Z postýlky najednou vykoukl uzoulinký prstíček, který všude kolem něj osahával vlhkou půdu a

začal se do ní zavrtávat.

„To jsem ale blázen, co se to tomu semínku jenom děje?“ divil se krtek.

„Ťuk, ťuk“ zaklepal krtek na postýlku semínka. „Semínko, jsi uvnitř?“ zeptal se krtek semínka.

„Ahoj, krtku, zrovna jsem se probudilo. Venku už je jaro, viď?“ ozvalo se zpod peřinky.

„Ano, už k nám přišlo jaro, ale jak si to semínko poznalo?“ divil se znovu krtek.

„Já už totiž cítím, jak to sluníčko více hřeje, prohřálo půdu až sem ke mně dolů. A když už má

sluníčko takovou sílu, že dokáže prohřát i zem, prohřeje i mojí postýlku a tím teplem já se

teprve probudím. A tenhle můj prstíček, to je vlastně můj kořínek. Ten teď začal ze země sát

vodu, já se jí teď hodně napiju a pak až budu mít větší sílu, vysunu z postýlky ještě lístečky.

Těmi budu dýchat a potom už budu jen růst a růst než úplně vykvetu. Z mého květu se zase

narodí semínka - moje děťátka a tak to půjde každý rok stále dokola,“ vysvětlovalo semínko

krtkovi. Krteček nakonec semínku ještě přidal trošičku vody na posilněnou a semínko během

chviličky vyrašilo rychle nad zem. Po čase z něj vyrostla krásná květina a vždycky, když šel

krteček kolem ní, voněla mu krásně na hezký den.

Na co se můžeme po příběhu zeptat?
Jaký hmyz se v příběhu objevil? V jakou květinu nakonec asi semínko vyrostlo?

Co musí mít každá rostlina, aby mohla vyrůst?

 Pokuste s dítětem zopakovat děj celého příběhu.

Můžete ještě společně s dětmi vymyslet, jak by tento příběh asi pokračoval?

Pohybové vyjádření růstu rostliny ze semínka (od nejmenšího po největší)

sledovat a vyprávět příběh, aktivně odpovídat na otázky, využít znalosti o růstu rostlin k pohybovému vyjádření

Pátek
Zasazení semínek rostlin (řeřicha, obilí, fazole, hrášek, atp.).
Pozorování klíčení, péče o rostliny, zalévání, kypření- hra na zahradníka.
Píseň: Šel zahradník do zahrady
https://www.youtube.com/watch?v=tlNySuJfn7c
  pomáhat pečovat o životní prostředí, starat se o rostliny, chránit přírodu a živé tvory
 

Stránky