O nás

Jaro, léto, podzim, zima,

v naší školce je to prima.

Slunce je náš kamarád,

s námi bude každý rád.

Když sluníčko rozzáří se,

ať v zimě nebo v létě,

na podzim či v předjaří,

úsměv vykouzlí nám na tváři.

 

Mateřská škola se stala 1.9.2021 samostatným právním subjektem s názvem                       Mateřská škola Školní Strakonice.

Součástí Mateřské školy Školní Strakonice je pracoviště Stavbařů 213 (www.ms-stavbaru.strakonice.eu).

Zřizovatelem MŠ je Město Strakonice.

Počátky MŠ spadají do roku 1977, kdy byla k  4. listopadu uvedena do provozu. Byla umístěna uprostřed Strakonic, v blízkosti ZŠ Dukelská. Objekt MŠ tvoří tři účelové budovy pavilónového typu propojené spojovací chodbou. Součástí MŠ je členitá školní zahrada.

MŠ byla zařazena do sítě škol jako organizační složka, od 1.1.2003 došlo ke sloučení čtyř MŠ v jeden právní subjekt, který se stal příspěvkovou organizací s názvem Mateřská škola Strakonice, lidická 625. 1.9.2009 došlo k připojení další MŠ do právního subjektu. Usnesením č.291/ZM/2020 ze dne 16.11.2020 bylo schváleno Zastupitelstvem města Strakonice rozdělení právního subjektu Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 na čtyři samostatné subjekty. Mateřská škola je od 1.9.2021 samostatný právní subjekt s názvem Školní Strakonice, jejíž součástí je ŠJ Školní, MŠ Stavbařů 213 a ŠJ výdejna Stavbařů 213.

Ve dvou pavilónech jsou čtyři homogenní třídy s kapacitou 112 dětí. Všechny čtyři třídy jsou vzhledem k naplněné kapacitě s celodenním provozem. Jednotlivé třídy jsou pojmenovány různými názvy – Myšky, Koťátka, Žabky, Méďové. Veškeré prostory doplňuje vkusná výzdoba dětí a učitelek.

V hospodářském pavilonu jsou umístěny kanceláře, školní kuchyně, sklady. Průchod mezi všemi pavilony umožňuje dlouhá spojovací chodba.

O děti se stará 8 p.učitelek, 2 asistenti pedagoga, 1 školní asistent, 7 provozních zaměstnanců školy.

Zaměstnanci školní jídelny připravují také stravu pro děti z MŠ Stavbařů.

Celý areál leží mimo rušnou část města a tak zde děti nacházejí klidné prostředí pro své hry    i odpočinek.

Stanovená provozní doba je od 6.15 do 16.15 hodin, vyhovuje místním podmínkám.

Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 3 let věku podle kritérií stanovených ředitelem.