Důležitá sdělení

Jarní prázdniny

Ve dnech 4.3. - 8.3.2024 jsou jarní prázdniny, naše MŠ bude uzavřena.

Provoz zajišťuje MŠ Šumavská.

V šatně každé třídy jsou formuláře na vyplnění, zda bude tyto dny Vaše dítě docházet do MŠ. Prosíme o vyplnění.

Schůzka rodičů - SRPŠ

V pondělí 26. 2. 2024 ve 14,45 hod. se v mateřské škole ve 4.třídě - Méďové před přednáškou Školní zralost koná krátká schůzka všech rodičů.

Na schůzce bude zvolen nový člen výboru SRPŠ.

Dětský karneval

Ve čtvrtek 22. 2. 2024 máme ve školce karneval.

Prosíme rodiče, aby dětem na tento den připravili kostýmy. Děkujeme.

Přednáška "Školní zralost a připravenost dítěte do ZŠ"

V pondělí 26.2.2024 v 15,00 hod. se v mateřské škole ve 4.třídě - Medvíďata uskuteční přednáška Mgr. Jany Vavřincové ze SPC na téma: Školní zralost a připravenost dítěte do ZŠ.

Přednášky se zúčastní i zástupce ze ZŠ Dukelská Strakonice.

Pro zákonné zástupce dětí, které půjdou k zápisu do ZŠ je důležitá.

Pololetní prázdniny - 2. 2. 2024

V pátek 2. 2. 2024 bude naše MŠ uzavřena.

Provoz zajišťuje Mateřská škola Šumavská.

V šatně každé třídy jsou formuláře na vyplnění, zda přijde tento den Vaše dítě do mateřské školy.

Program

Datum
11. Březen 2024 divadlo "Zvoneček"
19. Březen 2024 Velikonoční tvoření s rodiči
3. Duben 2024 Plavecká výuka - 1.lekce
10. Duben 2024 Plavecká výuka - 2.lekce
11. Duben 2024 Divadlo - Viktor Pirošuk
17. Duben 2024 Plavecká výuka - 3.lekce
24. Duben 2024 Plavecká výuka - 4.lekce
6. Květen 2024 divadlo "Zvoneček"
15. Květen 2024 Plavecká výuka - 5.lekce
22. Květen 2024 Plavecká výuka - 6.lekce
29. Květen 2024 Plavecká výuka - 7.lekce
3. Červen 2024 MDD
5. Červen 2024 Plavecká výuka - 8.lekce
12. Červen 2024 Plavecká výuka - 9.lekce
19. Červen 2024 Plavecká výuka - 10.lekce

Méďové

Masopustní veselice

19. Únor 2024 - 23. Únor 2024

Pohádka Na vršku - rozhovor o ději - typické masky, jídlo, slovo - půst

Divadelní představení - Zlobivá kůzlátka

Výroba klaunské čepice dle své fantazie

Karneval - přehlídka masek, hry a soutěže, tanec, zábava, pohoštění

Četba o masopustu, ukázka tance v průvodu - vlastní zkouška tance polka

Smyslová hra - Kdo se skrývá pod maskou

Já jsem muzikant

12. Únor 2024 - 16. Únor 2024

Hudební nástroje - popis, poslech, ukázka, název -povídání ho nástrojích

Já jsem muzikant - nácvik nové písně s pohybem

Kytara - seznámení s novou technikou - vitráž - práce s vodovými barvami

Jak se hraje na ...? pantomimické ztvárnění hry na hudební nástroj - ukázka orchestru

Opakování hudebních nástrojů - určení počátečního písmena a počtu slabik

POVOLÁNÍ

5. Únor 2024 - 9. Únor 2024

- dotazník - Čím chci být? - individuální rozhovory o povolání rodičů a o svém vlastním vysněném, kresba sebe sama v dospělosti 

- nácvik písně - ,,Na trhu" (vysvětlení si a ukázka neznámých slov - víska, kanárek,..) + její dramatizace (výroba rekvizit k písni)

-  výroba kuchaře - práce dle instrukcí, obkreslení šablon, výroba oblíbeného jídla 

- hra - Kufr - hádání povolání (návodné otázky, hlavní znaky a potřebné předměty pro jednotlivá povolání)

Sněhuláček panáček

29. Leden 2024 - 2. Únor 2024

Příběh o sněhulákovi - práce s textem, pozornost a soustředěný poslech

Postavil jsem sněhuláka - nácvik nové písně

Výroba sněhuláka z papíru-  mačkání, lepení, dokreslení, ...

Kudy jde sněhulák -  určení směru - práce ve dvojicích

 

ZIMNÍ SPORTY

22. Leden 2024 - 26. Leden 2024

- ukázka zimních sportů (obrázky, videa) na IT - pojmenování, popis náčiní, vlastní zkušenosti dětí; pracovní list - Zimní sporty 

- zkouška sportů (lyžování, hokej, biatlon) 

- výroba ledové plochy a sportovce (užití barvy a nitě), vystřihnutí sportovce dle výběru, lepení 

- barevné kamínky - Zimní sporty (práce s IT) - plnění úkolů - procvičování prostorových pojmů, opak číselné řady atp.

Ptáčci v zimě

15. Leden 2024 - 19. Leden 2024

Seznámení s ptáčky u krmítka - popis, název, poslech zpěvu, strava - práce s interaktivní tabulí

Třídění ptáčků tažných a přezimujících; PH - kde jsem v zimě?

Výroba ptáčka u krmítka pomocí pastelů

Vrabec a sýkorka - nácvik písně s pohybem

Skládání ptáčků pomocí barevných geometrických tvarů - skupinová práce

 

DOBA SNĚHOVÁ

8. Leden 2024
12. Leden 2024

- odzdobení a úklid vánočního stromečku, rozhovory o Vánocích (vzpomínky, vybavování si příjemných chvil) 

- divadelní představení - Pohádky z kumbálu - soustředěný poslech pohádky, rozhovory o postavách 

- výroba sněžítka - práce s inkoustovou barvou a zmizíkem - práce dle instrukcí 

- překážková dráha - soustředění se na koordinaci pohybů

DOBA SNĚHOVÁ

8. Leden 2024
12. Leden 2024

- odzdobení a úklid vánočního stromečku, rozhovory o Vánocích (vzpomínky, vybavování si příjemných chvil) 

- divadelní představení - Pohádky z kumbálu - soustředěný poslech pohádky, rozhovory o postavách 

- výroba sněžítka - práce s inkoustovou barvou a zmizíkem - práce dle instrukcí 

- překážková dráha - soustředění se na koordinaci pohybů

Tři králové

3. Leden 2024 - 5. Leden 2024

Vyprávění dětí  o Vánocích doma, o dárcích, ...

Seznámení s tradicí Třech králů

Pohádka k tématu

Výroba králů a králových korun

Nácvik písně - My tři králové

 

Těšíme se na Vánoce

18. Prosinec 2023 - 22. Prosinec 2023

Narodil se Ježíšek - povídání o Ježíškovi, Betlémě

Vánoční kapr - výroba - práce s vodovými a prstovými barvami, nůžkami

Vánoční nadílka - společné rozbalování dárků, ochutnávka cukroví

Vánoční zvyky a tradice - pouštění lodiček, házení botou, krájení jablíček, ...

Hry s vánočními dárky, poslech a zpěv koled

Stránky