Důležitá sdělení

Jedeme na výlety

20.5.2024 (pondělí) - 1.třída Myšky a 2.třída Koťata - Kovárna Selibov

21.5.2024 (úterý) - 3.třída Žabky a 4.třída Méďové - Zeměráj Kovářov

Podrobnější informace k výletům na nástěnkách v šatnách u tříd.

Program

Datum
19. Červen 2024 Plavecká výuka - 10.lekce
20. Červen 2024 Hudební dopoledne pro děti z MŠ !!!

Méďové

Život na louce

27. Květen 2024 - 31. Květen 2024

Kdo žije na louce - povídání o hmyzu a broucích. Ukázka na interaktvní tabuli

Výroba motýla - obkreslování, stříhání, lepení,skládání, dokreslení

Plavecký výcvik - 7. lekce

 

Doprava

20. Květen 2024 - 24. Květen 2024

Povídáni o dopravních značkách, jejich rozdělení, tvary, barvy, ...

Hledání a určování dopravních značek při vycházkách

Školní výlet Zeměráj Kovářov - návštěva zážitkového parku, prohlídka starověké vesnice, interaktivní herny,...

Plavecký výcvik - 6.lekce

Cesta městem - překážková dráha

Návštěva strakonického letiště - prohlídka vojenských a hasičských aut, jejich výstroj a vybavení

Maminka a moje rodina

9. Květen 2024 - 10. Květen 2024

Divadelní představení Zlatovláska

Jaká je moje maminka - výtvarné ztvárnění maminky pomocí vodových barev

Moje maminka je - popis maminky vlastními slovy - použití přídavných jmen

Moje rodina - povídíní o rodině, kdo tam patří, jména jednotlivých členů, ...

Nácvik básně o mamince

Fotografování na tablo

Mláďata v lese

22. Duben 2024 - 26. Duben 2024

Kdo žije v lese? Poznáváme podle obrázků zvířata a jejich mláďata. Povídání o nich, jejich způsob života, strava,...

Návštěva ZUŠ - zkoušky vloh z hudební výchovy

Plavecký výcvik - 4. lekce

Povídání o škole - návštěva ZŠ Dukelská - prohlídka školy, účast na vyučovací hodině

Počítání zvířátek - seznámení s matematickými symboly - více, méně, stejně

Výtvarní ztvárnění lesa pomocí pastelek a tiskátek

Třídíme odpad s dědou Pepou

15. Duben 2024 - 19. Duben 2024

- Třídění odpadu - rozhovor s dětmi, seznámení a upevňování barev popelnic, práce s didaktickými pomůckami, práce ve skupinách

- Cesta k popelnicím - překážková dráha, skoky, poskoky, přítahy, chůze po laně, přeskoky

- Plavecký výcvik 3. lekce

- Návštěva ze ZUŠ výtvarný obor

- Planeta Země - rozdělení piktogramů, Co planetě škodí?, Jak můžeme planetě pomoci?

- Kam patří? - nácvik písně, rytmická cvičení

Jaro na statku

8. Duben 2024 - 12. Duben 2024

Povídání o zvířátkách na statku - samec, samice, mládě, zvuky, vzužití

Kreslení zvířátek pomocí voskovek a vodových barev

Plavecký výcvik - 2. lekce

Divadelní představení v MŠ

Když jsem já sloužil - nácvik písně

Jaro ve městě

1. Duben 2024 - 5. Duben 2024

Kde bydlím - upevňování své adresy

Zahájení plaveckého výcviku

Postav si společně město - návštěva malé technické univerzity

Strakonické památky - povídání o budovách, památkách

Hledání strakonických památek při vycházkách

Hody, hody doprovody

25. Březen 2024 - 27. Březen 2024

Seznámení s tradicí, historií a zvyky spojenými s Velikonocemi

Návštěva lední revue - Den má 24 hodin - vystoupení dětí

Nácvik koledy Hody, hody doprovody

Hledání vajíček, velikonoční nadílka

Jaro je tady - první jarní den

18. Březen 2024 - 22. Březen 2024

Vzal si mrak - seznámení s tanečkem ve dvojici

Na zahradě pod jabloní - nácvik nové písně s pohybem - hra na tělo

Motýlek - výroba motýla pomocí temper - otisk

Skupovy Strakonice - návštěva divadelního předsavení Brémští muzikanti aneb po dobrém do Brém

Počítání berušek - opakování početní řady, více, méně, stejně - matematocké představy

Jaro je tady

11. Březen 2024 - 15. Březen 2024

Divadelní představení Zvoneček - O otesánkovi - soustředěný poslech

Volámě sluníčko... nácvik nové písně s pohybem

Jarní květiny - název, popis, obrázek, způsob růstu,...

                    - první hláska, jiné slovo začínající na stejnou hlásku, počet slabik

Práce ve skupinách -stínové pexeso - hledání stínu k dané květině, skládání puzzle

Velikonoční tvoření - návštěva tvořivé dílničky na hradě - výroba piliňáčka

PH k tématu

Stránky