Já jsem muzikant

8. Únor 2024 - 16. Únor 2024

Muzikantská rodina

Táta včera v šatníku, zatloukal pár hřebíků,bum, bum, bum,

bum, bum bum, div nezbořil celý dům............

 

- seznamujeme se s různými hudebními nástroji, dělíme je  na rytmické - melodické;dechové, strunné 

- rytmizujeme písně s rytmickými nástroji a hrou na tělo

- učíme se vyslechnout vážnou hudbu,

- vnímáme barvy hudby a  výtvarně je znázorňujeme

- procvičujeme správné zacházení s nůžkami

- seznamujeme se notovou osnovou, notami a houslovým klíčem

- rozvíjíme grafomotoriku - houslový klíč