KDYŽ MYŠÁČEK STŮNĚ

18. Listopad 2019 - 22. Listopad 2019

Pomocí krátkého příběhu se děti seznámily s pojmy spojenými s nemocí a zdravím, jak předcházet nemocem a jak se o nemocného starat. Procvičovaly si postup oblékání zímního oblečení.