Logopedická depistáž

Depistáž bude probíhat v dopoledních hodinách v MŠ.