Přijel k nám cirkus

17. Duben 2023 - 21. Duben 2023

-učíme se pohybovat se rytmicky, doprovázet pohyb zpěvem při chůzi; zvládáme nižší překážky, používáme různé náčiní a nářadí; spontánně vyprávíme zážitky;vyčleňujeme hlásku na začátku a na konci slova, tvořivě využíváme různé výtvarné materiály.

Cirkus Rámus

Haló haló všechno sem, přijeli jsme s cirkusem,

uvidíte představení, které jinde vidět není,

haló haló všechno sem, přijeli jsme s cirkusem.