Řeky a moře

12. Červen 2023 - 16. Červen 2023

- seznamujeme se s vyznačováním řek a moří na mapách a na globuse; co všechno najdeme v řece a moři; proč se učíme plavat, jaké nebezpečí voda skrývá - předplavecký výcvik;rozvíjíme fantazii kresbou a malbou, posloucháme symfonickou báseň,,Má vlast - Vltava";učíme se zodpovědnému chování - čím jsou znečišťovány řeky a čím moře;učíme se zdolávat překážky ,,Potok", procvičujeme grafomotoriku - ,,Rybí šupiny".