Velikonoční tvoření s rodiči

Děkujeme všem za krásně strávené jarní odpoledne a panu Fiřtovi za ukázku pletení pomlázek. Třída Myšky 

Třídy: