Z pohádky do pohádky

15. Květen 2023 - 26. Květen 2023

- rozlišujeme počet slabik ve slově - pohádkové postavy - vytleskávání; tvoříme jednoduchý rým na dané slovo; hrajeme divadlo; posloucháme pohádky a pohádkové písníčky; přibližujeme dětem v čem je kouzlo pohádek, jak pohádky končí, vyvozujeme ponaučení; vedeme rozhovory o pohádkových postavách, pohádky výtvarně ztvárňujeme.