Zimní radovánky

8. Leden 2024 - 12. Leden 2024

-rozvíjíme schopnosti v oblasti hrubé motoriky(házení na cíl do koše uprostřed kruhu); vedeme ke správnému držení tužky(zimní vymalovánky, grafomotorické cvičení - hláska S); procvičujeme správnou výslovnost, hledáme počáteční hlásky ve slovech;učíme se hudbu vyjadřovat pohybem a tancem; učíme se zpívat správně rytmicky a intonačně, učíme se chápat přirozený vývoj ve změnách počasí(demonstrace slunce v zimním období, jak se oblékáme v zimě)