Koťátka

Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak...

4. Listopad 2019 - 8. Listopad 2019

Děti si upevňovaly znalost barev, seznamovaly se s tvary - kruh, čtverec, trojúhelník, rozlišovaly velikost draků, procvičovaly výslovnost hlásky "S", při pohybových hrách reagovaly na pokyn bubínku, upevňovaly si jemnou motoriku, poznávaly vlastnosti větru a deště, apod.

HALLOWEEN

31. Říjen 2019 - 1. Listopad 2019

JEDNOU VENKU, PŘI SETMĚNÍ DĚTI V STRAŠIDLA SE MĚNÍ....

Děti se seznamovaly s tradicemi a zvyky Halloweenu, dlabaly dýni a zpívaly písně o strašidlech.

Veverka a podzim

21. Říjen 2019 - 25. Říjen 2019

Děti si upevňovaly znaky podzimní přírody, rozdíly mezi jehličnatými a listnatými stromy, jaké plody dozrávají v lese, prožívaly radost z pohybu na taneček "Pojdťe holky do oborky", počítaly houby, porovnávaly velikost apod.

V LESE

14. Říjen 2019 - 18. Říjen 2019

  -seznamujeme se s zvířáty, které můžeme vidět v lese,  vyrábíme společného ježka, tvoříme z přírodnin,

   rozvíjíme smyslové vnímání a spolupráci.

 Zaměřujeme se na správné držení těla při sezení.

Šel zahradník do zahrady s motykou

7. Říjen 2019 - 11. Říjen 2019

Prostřednictvím pohádkového příběhu Jak se zajíc stal zahradníkem poznávat některou podzimní zeleninu, dramatizovat pohádku O řepe, podporovat tvůrčí a skupinové aktivity.

PŘIJELA POUŤ

23. Září 2019 - 27. Září 2019

Seznamujeme se s tradicemi a zvyklostmi Václavské pouti.Navštívili jsme pouť, procvičovali základní barvy a utvářeli základní matematické představy pomocí balónků.

Ve školce je prima, ale doma je nejlíp

16. Září 2019 - 20. Září 2019

Nejlepší je kamarád, co si se mnou hraje rád.

 

Podporovat citovou samostatnost dětí, znát jména kamarádů ve třídě, upevňovat pravidla, hygienu, zapojovat se do řízených činností.

KAMARÁDI VE ŠKOLCE

9. Září 2019

Kamarád, kamarád,
je to ten, koho mám rád.
Pomůže mi, poradí,
po ruce mě pohladí.

Kamarád, kamarád,
je to ten, koho mám rád.
Pomůžu mu, poradím,
po vláskách ho pohladím.

Všichni jsme tu kamarádi,
všichni se tu máme rádi.

 

U nás v koťátkách

2. Září 2019 - 6. Září 2019

Školička je kytička, slyšet je v ní písnička.

 

Vítáme Vás v novém školním roce 2019/2020

Stránky