Žabky

U rybníka

10. Duben 2023 - 14. Duben 2023

Žabička zelená

Žabička zelená z jara celá blažená.

Vypere si košiličku, usuší ji na sluníčku.

Kvaky kvak, kvaky kvak, je to žabka je to tak........

Mláďata

27. Březen 2023 - 31. Březen 2023

- poznáváme zvířátka a jejich mláďátka; seznamujeme se s pojmem savec; dramatizujeme pohádky o zvířátkách s využitím převleků, učíme se zacházet s nůžkami; učíme se soustředit se a vyposlechnout čtený text a vyvodit ponaučení; zpíváme písně s jarní tematikou, doplňujeme pohybem a hrou na rytmické nástroje. 

Jaro v trávě

20. Březen 2023 - 24. Březen 2023

- seznamujeme se s prvními jarními květinami a pozorujeme je na vycházkách; vytleskáváme názvy květin -( bí-lá-sně-žen-ka,čer-ve-ný-tu-li-pán);pracujeme s interaktivní tabulí - procvičujeme pojmy - pod, nad, vedle,na; skládáme papír dle instruktáže; vytváříme kolektivní práci - sněženky v trávě - ( tisk houbičkou, lepení, dokreslení temperou);učíme se dodržovat kolektivní pravidla - neskákat si do řeči, domluvit se na společném postupu, nehádat se, neubližovat si; připomínáme si ,, Světový den vody" - zpíváme píseň o vodě a vyprávíme si o významu vody pro člověka a přírodu.

Jak se budí jaro

13. Březen 2023 - 17. Březen 2023

Voláme jaro

Pojďme děti, pojďme spolu, vyženeme zimu z domu,

zavoláme na jaro, aby se už chystalo.........

- učíme se jak vypadá slunce ve všech ročních obdobích; pozorujeme změny počasí; upevňujeme si pojem geometrický tvar - čtverec, procvičujme  bezpečné zacházení s nůžkami při vystřihávání předkresleného tvaru čtverce; učíme se  koordinovat práci ve skupinách; zpíváme písně s jarní tematikou.

S knihami se kamarádím

6. Březen 2023 - 10. Březen 2023

Knížka pohádková, musí zůstat jako nová,

knížka pohádková musí krásná být.

Ani talíř, ani šťáva, na knížku se nepokládá,

knížka pohádková musí krásná být.

- seznamujeme se srůznými druhy knih (pohádková, leporela, encyklopedie, pro dospělé, zpěvníky); učíme se, jaký poklad jsou pro nás knihy a jak s nimi zacházíme; vyprávíme pohádky dle obrázků; dramatizujeme s převleky;vizuálně poznáváme hlásky,připravujeme výstavu donesených knih z domova, prohlížíme si je, vyprávíme o nich a předčítáme; seznamujeme se s pojmem veršovaná pohádka.

Můj čtyřnohý kamarád

20. Únor 2023 - 24. Únor 2023

- učíme se hrát na rytmické nástroje; napodobujeme pohyby a zvuky zvířat; vyjadřujeme dojmy  - proč máme rádi zvířátka, které zvířátko můžeme chovat doma, jak se o něj staráme, může být zvířátko nebezpečné; učíme se pozorně vyslechnout děj pohádky, učíme se správné zacházení a dodržování čistoty s lepidlem.

Malé štěně

Proběhlo se malé štěně po travičce po stráni,

zakoplo o pampelišku to vám bylo štěkání.

Myška z díry vykukuje a svolává myšata,

podívejte milé děti, co dokážou stěňata..........

Halo pane karnevale

13. Únor 2023 - 17. Únor 2023

Hurá, hurá bude brzy bál, v naší školce velký karneval.........

- procvičujeme s dětmi chůzi podle hudby, vyjadřujeme hudbu pohybem; užíváme si karnevalové veselí; probouzíme zájem o lidové tradice a zvyky; učíme se vyjádřit vlastní dojmy a zážitky z karnevalu, procvičujeme geometrické  tvary

Já jsem muzikant

6. Únor 2023 - 10. Únor 2023

- seznamujeme se s různými hudebními nástroji; třídíme je podle druhu - strunné, dechové, bicí, rytmické; rytmizujeme hrou na tělo; posloucháme různé styly hudby; malujeme barevnou hudbu - vodové barvy; zpíváme známé písně a učíme se je doprovázet hrou na rytmické nástroje.

Povolání a řemesla

30. Leden 2023 - 3. Únor 2023

Mlynáři

Jsou mlynáři chlapi, chlapi, když jim mlýny klapy, klapy

jsou mlynáři chlapi, chlapi, když jim mlýny jdou..........

- utužujeme fyzickou zdatnost, obratnost a pohotovost při hře ,,Na kominíka"; zdokonalujeme funkci drobných prstových svalů při vytrhávání papíru ;hledáme odpovědi na otázky ,,Kdo co dělá"; pracujeme s obrázkovým albem;  zjišťujeme, kde pracujeí moji rodiče a co dělají; vytváříme doprovody k písním za použítí rytmických nástrojů.

Stránky