Myšky

VYLETĚL SI PYŠNÝ DRAK

4. Listopad 2019 - 8. Listopad 2019

Upevňování základních barev, počítání do 4, seznámení s mimikou tváře a nácvik nové písně s doprovodem.

PODZIM V LESE

21. Říjen 2019 - 25. Říjen 2019

povídání o podzimním lese, opakování základních barev, seznámení s volně žijící lesní zvěří a pozorování přírody při vycházkách.

O VELIKÉ ŘEPĚ

14. Říjen 2019 - 18. Říjen 2019

- dramatizace pohádky "O veliké řepě"

O VELIKÉ ŘEPĚ

14. Říjen 2019 - 18. Říjen 2019

- vyprávění pohádky O řepě pomocí obrázků, společné srovnání pohádky x realitou - upevňování hodnoty vzájemné pomoci a spolupráce, počítání od 1 do 3, Řepa - malování štětcem - snaha zaplnit barvou celý prostor, dotvoření řepy obtisky rukou, rozvíjení slovní zásoby dětí, překážková dráha - skoky snožmo, přítahy

PODZIM NA ZAHRADĚ

7. Říjen 2019 - 11. Říjen 2019

- upevňování charakteristických znaků podzimu, Co trháme na stromě? - poznávání jablek, hrušek, švestek, Kompot - obtisky jablek, hrušek a švestek na čtvrtku, píseň s pohybem "Měla babka". Rpzvoj jemné motoriky - modelování jablíček.

PODZIM U MYŠKY NA POLI

30. Září 2019 - 4. Říjen 2019

- seznamujeme se s charakteristickými znaky podzimu dle obrazového materiálu - barvy, plody, typické znaky, Co se skrývá v košíku? - poznávání plodů podzimu - cibule, řepa, kukuřice, dýně, obilí, ochutnávka řepy, seznámení se s volně žijícími zvířaty - krtek, žížala, myška, výroba kukučice a mrkve - obtisk kolečka a obtisk nohy

- básně: "Okurčičko, okurčičko," píseň: "Jede, jede myška"

Stránky