Myšky

PŘIJELA POUŤ

23. Září 2019 - 27. Září 2019

- seznamujeme  děti s lidovou tradicí pouť, pouť jsme s dětmi navštívily, maluejeme pouťové koláče, seznamovujeme a upevňujeme základní barvy pomocí vytleskávání a zrakového vnímání, překážková dráha - plazení, přeskoky a poskoky snožmo

VEČERNÍČEK S PALEČKEM JSOU KAMARÁDI

16. Září 2019 - 20. Září 2019

- seznámení s krátkým textem "O Palečkovi", společné pojmenování všech prstů ruky, hádání Večerníčkových znělek (zapojení smyslů - sluch a následně i zrak), seznámení se s dopravními prostředky, společné procvičování prstových svalů při tvoření myšky Míši a Večerníčka, rytmizace Orffovými nástroji, seznámení s klavírem

VÍTÁME VÁS V MYŠKÁCH

2. Září 2019 - 6. Září 2019

Seznámení dětí s prostory 1.třídy, herny, umývárny, šatny. Děti si prohlédly prostory celé MŠ, ostatní třídy. Naučily se říkadlo "Mámo, táto v komoře je myš" a píseň doprovázenou pohybem "Myška tanečnice". S dětmi jsme si prohlédly okolí MŠ a okolí ZŠ Dukelské.

Stránky