Žabky

Lidské smysly

23. Listopad 2020 - 27. Listopad 2020

- rozvíjíme smyslové vnímání, pečlivost, přesnost a správnou techniku stříhání, rozvíjíme obratnost a psychickou zdatnost při pohybových a hrách, překážkové dráhy , manipulační dovednosti s předměty - koulení míče na cíl, pozorujeme životní prostředí a jevo vliv na kvalitu života

MOJE TĚLO A ZDRAVÍ

16. Listopad 2020 - 20. Listopad 2020

- rozvíjíme povědomí o péči o své zdraví a významu každodenní hygieny,objevujeme co jsou zdravé potraviny a co prospívá zdraví, seznamujeme se s významem ochrany nosu a úst před šířením virových infekcí, posilujeme prosociální chování v dětské skupině, poznáváme nové výtvarné techniky - rozfukování barevných skvrn - rozvíjíme fantazii a představivost

MOJE TĚLO

9. Listopad 2020 - 13. Listopad 2020

Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce,

hlava, ramena, kolena, palce oči, uši, pusa, nos.

 

- procvičujeme samostatnost při vystřihování a nalepování, osvojujeme si poznatky o svém těle, popisujeme postavu,poznáváme některé orgány v těle. Věnujeme péči správné výslovnosti a výrazné řeči.

CO ŠEPTÁ VÍTR

2. Listopad 2020 - 6. Listopad 2020

Stromy

Létá listí mezi stromy, poletuje mezi domy.

Stromy spolu závodí, kdo je nejdál odhodí.

Tenké, tlusté, kulaté, cesty už jsou zaváté.

- seznamujeme se se změnami počasí, co dokáže vítr - vánek, vítr, vichřice, tvoříme s listů - draci, pomáháme při pracích na školní zahradě, motivujeme děti k ochotě a snaze pomáhat si navzájem, vyhledáváme stejné tvary, poznáváme a pojmenováváme základní a doplňkové barvy.

PALETA PODZIMU

19. Říjen 2020 - 23. Říjen 2020

- koordinujeme lokomoci - chůze v zástupu s lehkým předmětem v ruce - cvičení s kaštánkem

- učíme se uvolňovat ruku v zápěstí - grafomotorické cvičení - jak prší

- seznamujeme se s novou výtvarnou technikou - kreslení inkoustem

- seznamujeme se s ruznými symboly znázorňující počasí

- učíme se provádět konkrétní operace s materiálem - co do skupiny nepatří, najdí stejný prvek - barevné listy

PODZIM NA POLI

5. Říjen 2020 - 9. Říjen 2020

,,Myšky, myšky běhejte, pochytat se nedejte.....

 

Bramborová kaše, to je strava naše.

V pondělí je polívčička, v úterý je hrách a čočka,

Ve středu je zelí a to je kyselí.......

PODZIM NA ZAHRADĚ

28. Září 2020 - 2. Říjen 2020

,,Měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě..........

PŘIJELA POUŤ

21. Září 2020 - 25. Září 2020

Seznamujeme se s tradicemi spojenými s místem, kde žijeme; procvičujeme jemnou motoriku vytrháváním papíru; učíme se skládat jednotlivé díly do celku, procvičujeme barvy, rozvíjíme vzájemné vztahy a spolupáci při kooperativních činnostech - hry s padákem.

Loučíme se se sluníčkem

14. Září 2020 - 18. Září 2020

Osvojujeme si pracovní a sebeobslužné činnosti, učíme se přirozeně komunikovat s druhým dítětem, uvědomuje si svá práva ve vztahu k druhému, seznamujeme se s geometrickými tvary, učíme se seskupovat tvary do celku, pozorujeme změny počasí, sílu sluníčka, chápání sledu ročních období.

Stránky