Žabky

Úkoly pro předškoláky

7. Březen 2021 - 12. Březen 2021

Jaro dělá pokusy
Pondělí
- Četba příběhu – Rozhovor o ději, otázky z textu, debatování o
stromech, rostlinách atp.
Co ze mě asi bude
Kde se vzalo, tu se vzalo, pod načechranou sněhovou peřinou dřímalo
něco docela maličkého. V dlani
by se to ztratilo, tak mrňavé to bylo. A tiše to oddychovalo. O čem se
tomu asi zdálo?
Možná, že až se probudím, budu růst a růst, až ze mě vyroste statný
strom. Budu tím nejsilnějším listnáčem v celém lese. Budu mít pevné
kořeny, mohutný kmen a obrovskou korunu. Stanu se moudrým
králem všech stromů. Ostatní si budou za mnou chodit pro radu, když
budou v nesnázích. Budu …
Možná, že až otevřu očka a napiji se vody z tající sněhové přikrývky,
začnu se nafukovat jako balónek.
Až prasknu a z mého kulatého bříška vyskočí zelený klíček. Ten mi
odemkne zem a já skrz ni budu utíkat,
utíkat a utíkat... až vykouknu ven. Tam dole v hloubce v mém pelíšku
mě pevně zachytí můj kořen, abych
mohla stát pevně jako skála. Bude ze mě krásná květina s
načechranými zlatými vlasy. Ostatním budu
pomáhat, když je třeba bude bolet bříško. Vždyť budu takové sluníčko
na zemi. Budu …
Možná, že až přijde můj čas, vyklíčím vzhůru k nebi. Můj stonek se
doširoka rozroste. Listy mi utkají nádherné zelené šaty. Brzy se
vyklubou mé drobné hlavičky. Slunce je bude tolik objímat hřejivými
paprsky a déšť tolik zalévat, až se hlavičky zvětší a vykvetou
překrásnými růžovými květy. Budou tolik vonět, že se k nim budou
slétat včelky z celého okolí a pít lahodný nektar. Na podzim se pak mé
květy promění v červené léčivé bobule. Budu moc užitečná a krásná
rostlina. Budu …
Možná, že až mě na tělíčku pošimrají teplé sluneční paprsky, napnu
paže k obloze. Porostu vzhůru, tolik
už budu chtít být na světle. Až pak konečně vykouknu z hlíny ven. Můj
rychlý stonek se bude šplhat
vysoko k nebi. Jsem přece zvědavý a vše kolem sebe toužím vidět z
výšky. Pak začnu bíle kvést a brzy
na to se z mých kvítků udělají lusky plné lahodných zelených kuliček.
Ostatní si o mě budou šuškat,
že jsem zelený poklad. Jsem totiž tak dobrý a dokážu dodat spoustu
síly. Budu …
„Haló semínko, vstávej. Otevři už očka. Přišel čas,“ šimralo na tváři
malého spáče sluníčko. „Ano, jdu
na to,“ zavolalo odvážně semínko. Slunce svým teplým dechem
nechalo roztát ještě huňatou sněhovou
čepici, aby mělo to maličké dost vláhy. A semínko rostlo a vytahovalo
se z teplé hlíny ven. „Copak ze mě
asi bude? Jestlipak něco z toho, o čem se mi zdálo? Jestlipak budu
silný a moudrý jako dub? Jestlipak
budu léčit jako pampeliška? Jestlipak budu vonět jako šípková růže?
Jestlipak budu tak chutnat ostatním jako hrášek?“
Vykoukl nejdřív zelený pařátek, ten vyběhl nahoru, vystrčil ze stonku
malé zelené lístky a po čase se
na vršku stonku rozvinul docela maličký růžovo-oranžový kvítek. Byl
křehký a drobný. Květinka viděla svůj
obraz v tůňce, vedle které vyrostla. „Vždyť jsem docela obyčejná,“
povzdechla si zklamaně. Přiletěl k ní
motýl žluťásek. „I nejsi. Mně se moc líbíš. Jsi prostě taková, jaká máš
být. Opravdová a po svém krásná.
Nechci, abys byla dubem, pampeliškou, růží, nebo hráškem. Líbíš se mi
právě takhle.“ A květince se ulevilo. A radovala se, že je na tom
kouzelném světě a že je právě taková, jaká má být.
Semínko se narodilo
v kypré hlíně chvíli spalo
mocná Zem, prosím, sílu mi dej
Vodo, Vzduchu, Ohni, děkuji vám všem.
- Grafomotorický list – Květiny
→ porozumět textu, formulovat otázky, odpovídat a slovně
reagovat
→ upevňovat správný úchop tužky
Úterý
- Rozhovor o jaru – hlavní znaky jara, pozorování a hledání rozdílů
v přírodě (oproti zimě) – nejlépe aktivní pozorování při pobytu venku,
změny počasí (počasí typické pro zimu x jaro), změny, které se přímo
týkají dětí (změna oblečení, bot, venkovní aktivity, prodlužování dne
atp.)
- Nácvik básně
Víla Vesna
Brzy z jara víla Vesna,
zimní spáče budí ze sna.
Troubí na svou trumpetu,
přišlo jaro, už jsme tu.
Radujte se kluci, holky,
nasedněte na tříkolky.
Sláva, nazdar výletupřišlo
jaro, už je tu!
Kvetou louky, kvetou sady,
aleje i vinohrady.
Přišlo jaro, už je tua
já také rozkvetu.
- Rozhovor o víle Vesně – jak si jí děti představují, vizualizují (vzhled,
charakter, dovednosti, schopnosti, atd.) kdo bude chtít, může jí
ztvárnit (nakreslit, namalovat, vymodelovat, poskládat z kostek.. –
volba na dítěti)
→ porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé a že je
s těmito změnami v životě potřeba počítat, přizpůsobovat se
Středa
-Poslech a nácvik písně – Jaro dělá pokusy -
https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k
- vysvětlení a ukázka pro děti neznámých slov (např. ukázat, jak
vypadá periskop)
- Volitelné úkoly – spočítat, kolikrát se v písni řekne „Jaro“,
vyjmenovat květiny, o kterých se v písni zpívá, vyjmenovat zvířata, o
kterých se v písní zpívá, rozpoznat, na jaké nástroje se v písni hraje
atp.)
- Ztvárnění písně pohybem
→ rozvíjet sluchové vnímání
→ koordinovat text, rytmus, hudbu s pohybem
Čtvrtek
- Výroba libovolné jarní ozdoby do okna (květiny, slunce, mláďátka,
motýlci, ptáčci, hmyz atp.) – užití dostupných materiálů
→ vyjadřovat se kreativně a výtvarně, dle fantazie
→ aktivně využívat již osvojené znalosti
Pátek
- Pracovní list – Od semínka k rostlině (obrázky vykreslit, rozstříhat,
seřadit posloupně a popsat celou větou)
- při pobytu venku - ukázat si růst rostlin a najít věc, rostlinu, kterou
obdarujeme blízkého člověka
→ uplatňovat své individuální přání a tužby s ohledem na druhého,
případné uzavírání kompromisů- pobyt venku, hry…

Úkoly pro předškoláky

1. Březen 2021 - 5. Březen 2021

S knihami se kamarádím

Pondělí
- Rozlišení kniha x časopis ( vlastnosti, vzhled, vazba, obsah, ilustrace,..)
- Zmínka o encyklopediích, leporelech, čtečkách, audioknihách či jiných čtecích prostředků
- Vysvětlit si a ukázat správné zacházení s knihou ( otáčení listů, úschova knihy, hygiena atp.)
- Grafomotorický list- Kniha
→ projevovat zájem o knihy
→ podporovat kladný přístup ke knihám, upevňovat správný způsob zacházení s knihami
→ osvojit si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, rozvíjet zájem o psanou
podobu jazyka i další formy sdělení
Úterý
- Moje oblíbená kniha
- ukázka knihy a rozhovor o knize ( jejím obalu, obsahu, ilustracích, postavách atp.)
- Nácvik básně
Knížka je můj kamarád,
víte, proč jí mám tak rád?
Obrázková, pohádková,
vždycky musí být jak nová.
Je to dobrý kamarád,
proto ji mám tolik rád.
→ rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti
→ obhájit si svůj postoj, názor, myšlenku a zároveň respektovat názory jiných
Středa
- Hra na básníky – seznámit se s rozdíly POEZIE x PRÓZA ( ukázky textů)
- Pracovní list – Spojování rýmů
- Vymýšlení rýmů ( dědeček - hříbeček, babička – kulička, maminka – květinka,..)
→ rozvíjet smyslové vjemy, zaznamenat sluchové rozdíly veršů, slov
→ upevňovat správný úchop tužky
Čtvrtek
- Výroba záložky do knihy – viz. video - https://www.youtube.com/watch?v=yGZ_-phUEsA
→ rozvíjet estetický vkus
→ pracovat dle zadání, návodu
→ zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, věcmi denní potřeby, knihami apod.
Pátek
- Dramatické ztvárnění oblíbené pohádky
- Převyprávět děj pohádky, charakterizovat postavy, najít mravní ponaučení, rozlišit dobro x zlo
- dramaticky ztvárnit kladnou i zápornou postavu
→ uvědomit si nebezpečí, se kterými se můžeme setkat ( přenést ponaučení do reálného života)
→ rozvíjet tvůrčí seberealizaci
→ podporovat samostatné vyjadřování a sebedůvěru, minimalizovat ostych při vyjadřování se před
kolektivem

Hádej, čím jsem

1. Únor 2021 - 5. Únor 2021

 Vědět, kde pracuje maminka a tatínek a jaké činnosti dělají, hledáme odpovědi na otázky o povoláních ,, Kdo co dělá", učíme se vážit si schopností a dovedností jiných, hledáme příklady řemesel kolem nás, objevujeme materiály, ze kterých jsou věci a předměty vyrobeny, uvolňujeme ruku v zápěstí - grafomotorické cviky, poznáváme hlásku na začátku a na konci slova,rozvíjíme vyjadřovací schopnosti různými výtvarnými technikami.

PTÁČCI V ZIMĚ

25. Leden 2021 - 29. Leden 2021

Kdo to ťuká na okénko, malý vrabeček.

Prosí ať mu dáme aspoň drobeček.

Nejsme lakomí, každý z nás to ví,

že když právě zima vládne, ptáčci hladoví.

Od snídaně doma máme plno drobečků,

na okno je nasypáme počkej vrabečku.

Nejme lakomí...........

Zimní hry a sporty

18. Leden 2021 - 22. Leden 2021

Zimní sporty ty mám rád, snížek je můj kamarád.

Když se voda na led změní, není se mnou k vydržení.

Brusle, lyže, sáně, už jedem ze stráně.

Zimní radovánky

11. Leden 2021 - 15. Leden 2021

Zimní (píseň)

Podívej se na oblohu, něco bílé padá dolů,

co to asi může být, nech se Honzo překvapit.

Možná je to bílé peří, kdo nevěří ať tam běží,

ba ne to je přece sníh, pojedeme na saních.

Chumelilo ve dne v noci, radují se všichni kluci,

postavíme za bukem, sněhuláka s kloboukem.

A když děti ráno vstaly, umyly se nasnídaly,

sněhulák tam stál a stál, sluníčka se hrozně bál.

TŘI KRÁLOVÉ

4. Leden 2021 - 8. Leden 2021

,,My tři králové jdeme k vám, stěstí zdraví vynšujem vám.....

-seznamujeme se s historií tradice Tří Králů, procvičujeme konkrétní operace - geometrické tvary, seznamujeme se a pozorujeme základní znaky zimy,procvičujeme si praktické pracovní dovednosti a návyky - zacházení s nůžkami a lepidlem ,rytmizujeme hrou na tělo, používáme rytmické hudební nástroje

 

Těšíme se na Ježíška

14. Prosinec 2020 - 22. Prosinec 2020

Přibližujeme dětem pojem ,, Svátky pokoje a klidu", jak trávíme vánoce s rodinou, jak se zachováme ke stromečku po vánocích, zdobíme stromeček, nadělujeme si dárky,proč nezapomínáme na zvířátka o vánocích.

KOUZLO VÁNOC

7. Prosinec 2020 - 11. Prosinec 2020

Učíme se barevně  i vzorem vyzdobit plochu, posloucháme pohádkové písničky,objevujeme vánoční tradice a zvyky, posloucháme a učíme se vánoční písně a koledy.

Čertovský rej

30. Listopad 2020 - 4. Prosinec 2020

- seznamujeme se s historií tradice ,, Svatý Mikuláš", rozvíjíme povědomí o ochraně osobního soukromí a bezpečí - koho se máme bát, rozvíjíme poznatky o světě a životě - práce s literárními texty, obrazovým materiálem, rozvíjíme výtvarné dovednosti - výzdoba dárkové tašky pro Mikuláše

Čertovská polka

Když se čerti rozhněvali, kopitem si dupli,

kožichy si vyklepali a pak pěkně hupli.

Ocasem si zatočili, jen tak bez okolku,

tancovali vpravo, vlevo tu čertovskou polku.

Stránky