Archiv novinek a sdělení

Přání na prázdniny

Přejeme všem dětem, rodičům a jejich rodinám krásné prázdniny, hodně sluníčka, zajímavé výlety, klidné cestování a příjemná setkání.

Děkujeme za Vaši spolupráci v průběhu celého roku, vážíme si toho.

Kolektiv mateřské školy

Setkání rodičů dětí, které nastoupí 1.9.2024 do MŠ

Zveme všechny rodiče nově přijatých dětí, které budou od září navštěvovat naši mateřskou školu na setkání, které se bude konat v úterý 4.6.2024 v 15,00 hod. v 1.třídě - Myšky.

Rodiče budou seznámeni s organizací provozu a dne v mateřské škole, s informacemi o platbě školného, stravného. Dále budou informováni o tom, jak má být dítě připraveno pro vstup do mateřské školy, co vše by mělo zvládnout samo, co ve spolupráci s dospělými.

Jedeme na výlety

20.5.2024 (pondělí) - 1.třída Myšky a 2.třída Koťata - Kovárna Selibov

21.5.2024 (úterý) - 3.třída Žabky a 4.třída Méďové - Zeměráj Kovářov

Podrobnější informace k výletům na nástěnkách v šatnách u tříd.

Prázdninové přání

Přejeme Vám a Vašim dětem krásné prázdniny plné pohody, nezapomenutelná dbrodružství, báječné nápady a úžasné výlety. Užijte si společně léto.

                  Zaměstnanci MŠ Školní Strakonice

 

 

Besídka ke Dni matek

Zveme Vás na besídku ke Dni matek

dne 9.5.2024 od 15,00 hod. - Myšky

dne 14.5.2024 od 15,00 hod. - Koťata

Zápis do MŠ - školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ pro školní rok 2024/25

proběhne v termínu 6. a 7. 5. 2024 od 9,00 do 16, 00 hodin.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší MŠ, prosíme o využití elektronického předzápisu od 8. do 30. 4., stačí vyhledat naší MŠ zde, vyplnit formulář a vybrat si datum a čas zápisu svého dítěte. Program Vás navede, jaké další kroky je třeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, lékař) a vše potřebné doručit do MŠ ve Vámi určeném termínu. Další informace k zápisu do MŠ naleznete na liště - Dokumenty - Zápis do MŠ.

Potřebné dokumenty k odevzdání:

 • vyplněnou žádost s lékařským potvrzením o očkování – ke stažení zde nebo v MŠ;
 • rodný list dítěte;
 • doklad o trvalém pobytu ve spádové oblasti (OP, nájemní smlouva).

Po podání žádosti o přijetí obdržíte registrační číslo dítěte, pod kterým bude po dobu správního řízení vedeno.

Rozhodnutí ředitele (seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly) bude zveřejněno dne 22. 5. 2024 na webových stránkách školy a ve vývěsce u vchodu do MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně zákonnému zástupci dítěte v ředitelně školy.

 

                                                                                          Bc. Zdeňka Havlíková

                                                                                          ředitelka MŠ Školní

Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek 28.3.2024 jsou velikonoční prázdniny, naše MŠ bude uzavřena.

Provoz zajišťuje MŠ Šumavská.

V šatně každé třídy jsou formuláře na vyplnění, zda bude tyto dny Vaše dítě docházet do MŠ. Prosíme o vyplnění.

 

Schůzka rodičů - SRPŠ

V pondělí 26. 2. 2024 ve 14,45 hod. se v mateřské škole ve 4.třídě - Méďové před přednáškou Školní zralost koná krátká schůzka všech rodičů.

Na schůzce bude zvolen nový člen výboru SRPŠ.

Dětský karneval

Ve čtvrtek 22. 2. 2024 máme ve školce karneval.

Prosíme rodiče, aby dětem na tento den připravili kostýmy. Děkujeme.

Jarní prázdniny

Ve dnech 4.3. - 8.3.2024 jsou jarní prázdniny, naše MŠ bude uzavřena.

Provoz zajišťuje MŠ Šumavská.

V šatně každé třídy jsou formuláře na vyplnění, zda bude tyto dny Vaše dítě docházet do MŠ. Prosíme o vyplnění.

Přednáška "Školní zralost a připravenost dítěte do ZŠ"

V pondělí 26.2.2024 v 15,00 hod. se v mateřské škole ve 4.třídě - Medvíďata uskuteční přednáška Mgr. Jany Vavřincové ze SPC na téma: Školní zralost a připravenost dítěte do ZŠ.

Přednášky se zúčastní i zástupce ze ZŠ Dukelská Strakonice.

Pro zákonné zástupce dětí, které půjdou k zápisu do ZŠ je důležitá.

Pololetní prázdniny - 2. 2. 2024

V pátek 2. 2. 2024 bude naše MŠ uzavřena.

Provoz zajišťuje Mateřská škola Šumavská.

V šatně každé třídy jsou formuláře na vyplnění, zda přijde tento den Vaše dítě do mateřské školy.

PF 2024

Přejeme hodně krásných chvil prožitých v příjemné atmosféře Vánoc.

V novém roce hodně radostných dnů a pevné zdraví.

Zaměstnanci MŠ Školní Strakonice

Vánoční tvoření rodičů s dětmi

1.třída - Myšky - 19.12.2023 od 15,00 hod.

2.třída - Koťata - 14.12.2023 od 15,00 hod.

3.třída - Žabky - 12.12.2023 od 15,00 hod.

4.třída - Méďové - 12.12.2023 od 15,00 hod.

Vánoční prázdniny

Ve dnech 23.12.2023 - 2.1.2024 bude naše MŠ uzavřena.

Provoz bude zahájen ve středu 3. 1. 2024.

V případě nutnosti bude provoz zajištěn na MŠ Šumavská.

V šatně každé třídy jsou formuáře na vyplnění, zda bude tyto dny Vaše dítě docházet do MŠ.

Fotografování - Photodienst

V úterý 24. 10. 2023 se budou přihlášené děti fotografovat.

Bližší informace jsou v šatně u každé třídy.

Prosíme rodiče, připravit dětem do šatny vhodné oblečení.

Logopedická depistáž v MŠ

V pátek 20. října budeme mít logopedickou depistáž, kterou provede Mgr. Jana Vavřincová. Depistáž je určena dětem od 4-5 let, které mají vadu řeči a nenavštěvují logopedii.

Pokud budete mít zájem o vyšetření, domluvte se s p.učitelkami na třídě.

Podzimní prázdniny

Ve čtvrtek 26. října a v pátek 27. října jsou podzimní prázdniny. Provoz nám zajišťuje MŠ Šumavská.

V šatně každé třídy jsou formuláře na vyplnění, zda bude tyto dny Vaše dítě docházet do mateřské školy.

Svatováclavská pouť

V úterý 26.9.2023 navštívíme zdarma vybrané atrakce strakonické poutě.

Dejte dětem vhodné oblečení dle aktuální předpovědi počasí.

Schůzka rodičů

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 14.9.2023 v 15,00 hod. se ve 3.třídě - Žabky koná schůzka rodičů. Schůzka bude spojena s krátkou přednáškou klinického logopeda Mgr. L. Hajžmanové.

Na schůzce bude zvolen nový výbor SRPŠ.

Srdečně zveme.

 

Obědy pro jihočeské děti

Vážení rodiče,

naše mateřská škola se po projednání Radou města Strakonice dne 6. 9. 2023 zapojí do dotačního programu "Obědy pro jihočeské děti" schváleného usnesením Rady Jihočeského kraje č. 867/2023/RK-72 ze dne 20. 7. 2023. Cílem dotačního programu je podpora školního stravování v Jihočeském kraji, a to pro děti, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. 

Dotace může být využita výhradně na úhradu úplaty za školní stravování dětí, které jsou ve věku 2 – 26 let a jejich rodina pobírá v době, kdy podporu na školní stravování čerpá, doplatek na bydlení, a/nebo příspěvek na živobytí, a/nebo dávku pěstounské péče „odměna pěstouna“, a/nebo dávku pěstounské péče „příspěvek při pěstounské péči“, a/nebo dávku pěstounské péče „příspěvek na úhradu potřeb dítěte“.

Tento příspěvek lze čerpat za období 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025.

Podrobné informace najdete na https://obedy.kraj-jihocesky.cz/informace-pro-rodice

Žádáme rodiče, kteří mají zájem o tento program, aby od 8. 9. 2023 do 22. 9. 2023 vyplnili elektronickou žádost o příspěvek na školní stravování na portálu Obědy pro jihočeské děti, případně informovali vedení školy o případném zájmu.

1. září 2023

Vítáme Vás v Mateřské škole Školní Strakonice.

Seznamy dětí jsou vyvěšeny u vchodu do prosklené chodby.

Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek 6. dubna 2023 jsou Velikonoční prázdniny.

Naše mateřská škola bude uzavřena. Provoz pro přihlášené děti bude zajištěn na MŠ Holečkova Strakonice.

Formuláře na vyplnění, zda budete potřebovat tyto dny školku, jsou v šatně každé třídy.

Přednáška - školní zralost

Ve středu 22. března budeme mít přednášku pro rodiče " Školní zralost a připravenost dítěte do základní školy " ve 4.třídě - Méďové od 15.30 hod.

Přednášku povede Mgr. Jana Vavřincová, speciální pedagog, logoped (Dyscentrum Strakonice).

Jarní prázdniny

27.2.2023 - 5.3.2023 jsou jarní prázdniny.

Naše mateřská škola bude uzavřena. Provoz pro přihlášené děti bude zajištěn na MŠ Holečkova Strakonice.

Formuláře na vyplnění, zda budete potřebovat tyto dny školku, jsou v šatně každé třídy.

Pololetní prázdniny

V pátek 3.2.2023 jsou polololetní prázdniny.

Naše mateřská škola bude uzavřena. Provoz pro přihlášené děti bude zajištěn na MŠ Holečkova Strakonice.

Formuláře na vyplnění, zda budete potřebovat tyto dny školku, jsou v šatně každé třídy.

PF 2023

Přejeme hodně krásných chvil prožitých v příjemné atmosféře Vánoc.

V novém roce hodně radostných dnů a pevné zdraví.                                                                                                   

 

zaměstnanci Mateřské školy Školní Strakonice     

Vánoční besídky zrušeny

Vánoční besídka ve 3.třídě (Žabky) a ve 4.třídě (Méďové) se ruší z důvodu velké nemocnosti dětí a šíření respiračních onemocnění.

Děkujeme za pochopení.

Vánoční prázdniny

Ve dnech 23.12.2022 - 2.1.2023 jsou vánoční prázdniny.

Naše mateřská škola bude uzavřena. V případě nutnosti bude provoz zajištěn na MŠ Holečkova Strakonice.

Formuláře na vyplnění, zda budete potřebovat tyto dny školku, jsou v šatně každé třídy.

Podzimní tvoření s rodiči

3.třída (Žabky) a 4.třída (Méďové) - čtvrtek 20.10.2022 ve 14.45 hod.

1.třída (Myšky) a 2.třída (Koťata) - úterý 25.10.2022 ve 14.45 hod.

Podrobnější informace k tvoření na nástěnce v šatnách jednotlivých tříd.

Podzimní prázdniny

Ve středu 26.10. a ve čtvrtek 27.10.2022 jsou podzimní prázdniny. Naše mateřská škola bude uzavřena. Provoz bude zajišťovat Mateřská škola Holečkova Strakonice.

Formuláře na vyplnění, zda budete potřebovat tyto dny školku, jsou v šatně každé třídy.

Schůzka rodičů

Zveme všechny rodiče na schůzku, která se koná v úterý 13.9.2022 ve 14,45 hod. ve 3.třídě - Žabky.

Schůzka bude také spojena s krátkou přednáškou klinického logopeda Mgr.L.Hajžmanové na téma: Odborná logopedická péče u dětí předškolního věku.

Vítáme Vás v mateřské škole

Srdečně vítáme všechny děti a jejich rodiče v mateřské škole v novém školním roce.

Ve čtvrtek 1. 9. 2022 zahajujeme nový školní rok 2022/2023.

Přejeme všem klidný průběh celého školního roku, dětem mnoho krásných zážitků, spoustu nových kamarádů a co nejméně slziček.

Změna platby školného a stravného - důležité!!!

Od 1.9.2022 dochází ke zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání (školné) a za školní stravování (stravné).

Dále od 1.9.2022 dochází ke změně úhrady platby za předškolní vzdělávání (školné).

Bližší informace v příloze a na nástěnkách v šatnách

Soubor: 
PřílohaVelikost
Soubor Platby od 1.9.202213.64 KB

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ))

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Bližší informace k zápisům v přílohách.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Zveme všechny rodiče dětí, které budou od září navštěvovat naší mateřskou školu na setkání, které se bude konat ve čtvrtek 9.6.2022 ve 14.30 hod. v 1.třídě - MYŠKY.

Rodiče budou seznámeni s organizací provozu a dne v mateřské škole, s informacemi o platbě školného a stravného. Dále budou informováni o tom, jak má být dítě připraveno pro vstup do mateřské školy, co vše by mělo zvládnout samo, co ve spolupráci s dospělými.

Dny otevřených dveří

V pondělí 2.5.2022 a v úterý 3.5.2022 budou probíhat Dny otevřených dveří, kdy si můžete prohlédnout mateřskou školu (v době 8,00 - 10,0 hodin) a školní zahradu.

Aby škola byla místem, kam se těšíme

Webinář zkušené lektorky Mgr.Jiřiny Bednářové na téma "Jak se na školu dobře připravit". Webinář je realizován dne 16.3.2022 v 17,00 hodin v rámci projektu MAP Strakonice, je zdarma. Bližší informace v přiloženém letáčku.

Soubor: 
PřílohaVelikost
PDF icon plakatek_pro_skoly.pdf202.07 KB

Potvrzení pro zákonné zástupce dětí

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení za rok 2021 (školné) je k vyzvednutí proti podpisu na jednotlivých třídách.

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali Jednotě, spotřební družstvo ve Volyni, za dárky pro všechny děti mateřské školy v podobě vánoční koule s překvapením.

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče,

do 10.12.2021 prosíme o nahlášení docházky Vašich dětí ve dnech 20. - 22.12.2021, kdy mají ZŠ ředitelské volno.

V době vánočních prázdnin 23.12.2021 - 31.12.2021 bude naše MŠ po dohodě se zřizovatelem uzavřena.

O případných změnách budete včas informováni.

Děkujeme a přejeme klidné prožití vánočních svátků

Vyšetření zraku - změna termínu!!!

Vyšetření zraku od PrimaVizus se uskuteční až ve čtvrtek 16.12.2021.

Poplatek za vyšetření je 170,- Kč.

Pokud budete mít o vyšetření zájem, vyplníte u p.učitelek na třídě formulář a uhradíte poplatek.

Logopedická depistáž

V pondělí 25.10.2021 proběhne v mateřské škole logopedická depistáž (zjištění řečových a komunikačních schopností dětí), kterou provede Mgr. Jana Vavřincová.

U dětí se bude také zkoušet zrakové a sluchové vnímání a u dětí starších 5ti let i grafomotorika a slovní zásoba.

Podzimní prázdniny

Ve středu 27.10.2021 a v pátek 29.10.2021 (čtvrtek 28.10.2021 je státní svátek) jsou podzimní prázdniny. V šatnách každé třídy jsou formuláře, kde zapíšete, zda budete potřebovat nebo nebudete potřebovat umístit dítě do mateřské školy.

Provoz o podzimních prázdninách zajišťuje Mateřská škola Holečkova Strakonice.

Fotografování - Ledová zima

Ve středu 22.9.2021 se budou děti fotografovat. Podrobnější informace jsou vyvěšeny v šatně u každé třídy.

Prosíme rodiče, připravte dětem do šatny vhodné oblečení.

Schůzky SRPŠ

Schůzky SRPŠ se budou konat ve dnech:

1. + 2.třída - úterý 14.9.2021 ve 14.45 hod. v 1.třídě "Myšky"

3. + 4.třída - čtvrtek 16.9.2021 ve 14,45 hod. ve 3.třídě "Žabky"

1.září 2021

 

Vítáme Vás v Mateřské škole Školní Strakonice.

Seznamy dětí jsou vyvěšeny u vchodu do prosklené chodby.

Rozdělení dětí do tříd je spravedlivě dle věku, děti jsou seřazeny od nejmladšího po nejstarší.

Školní rok 2021/2022

Usnesením č.291/ZM/2020 ze dne 16.11.2020 bylo schváleno rozdělení právního subjektu Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 na čtyři samostatné právní subjekty. Naše mateřská škola je od 1.9.2021 samostatný právní subjekt s názvem Mateřská škola Školní Strakonice. Součástí Mateřské školy Školní Strakonice je pracoviště Stavbařů 213.

Provoz mateřské školy zůstává beze změn a bude zahájen ve středu 1.9.2021.

Informace k provozu mateřské školy od 1.9.2021

V mateřské škole neplatí pro děti povinnost nošení roušek. Prosíme rodiče, aby se v prostorách školy zdržovali po nezbytně nutnou dobu s ochranou dýchacích cest. V případě jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění dítěte, zvážit jeho docházku do MŠ.

Poplatky za prázdninový provoz

 

Váženírodiče,

poplatky za MŠ pro děti, které jsou přihlášeny na prázdninový provoz (23.8. - 31.8.2021) se budou platit hotově při vstupu do MŠ.

Celková částka 266,- Kč (38,- na den).

Rozloučení s předškoláky

 

Srdečně zveme rodiče všech předškoláků na odpolední slavnost s pasováním našich předškoláčků na školáky.

Kdy: V pondělí 14.6.2021 v 15.00 hod.

Kde: Na školní zahradě ( v případě nepříznivého počasí ve 3.třídě v budově MŠ).

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

 

Vážení rodiče,

schůzka pro rodiče nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 se uskuteční dne 15.6.2021, v 15.00hod. v 1.tř Myšky.

Tablo předškoláků

 

Vážení rodiče,

tablo našich budoucích školáčků je vystaveno v optice obchodního domu Maxim.

Upozornění pro rodiče

 

Vážení rodiče,

kdo z Vás uvažuje o ukončení docházky svého dítěte do MŠ Školní, žádáme Vás, abyste tuto skutečnost neprodleně nahlásili  vedení školy nebo p. učitelkám na svých třídách.

Informace pro rodiče

 

Vážení rodiče,

od pondělí 10.5.2021  bude MŠ Školní otevřena v běžném režimu, s přítomností všech dětí.

Děti již nebudou testovány.

Provoz MŠ o letních prázdninách

 

Vážení rodiče,

Mateřská škola Školní bude o letních prázdninách  (červenec, srpen) UZAVŘENA. Důvodem je rekonstrukce oken v celé budově. Otevřena bude pouze v přípravném týdnu (23.8. - 31.8.2021).

Rozpis provozu ostatních mateřských škol ve Strakonicích je pověšen v šatnách jednotlivých tříd, kde můžete vyplňovat zájem o umístění svých dětí.

Pozvánka pro rodiče a děti

 

Vážení rodiče a milé děti,

s blížícími se zápisy do mateřských škol, bychom Vás rádi pozvali na návštěvu do naší školky. Protože  Vás v tuto chvíli nemůžeme přivítat osobně,

VÍTEJTE  U NÁS, alespoň takto.

  Prohlídka zde:  https://youtu.be/N3fETXybGTw

Poděkování

 

Vážení rodiče, milé děti,

moc Vám děkujeme, že jste vytvořily krásné obrázky, které nám pomohly vyzdobit MŠ a navodit tak příjemnou jarní atmosféru. (viz fotogalerie).

Též děkujeme všem předškolákům, za obrázky a vypracované úkoly z domácího vzdělávání. (viz fotogalerie).

 

Testování

 

 • každý zákonný zástupce bude testovat své dítě sám 2x týdně v pondělí a čtvrtek
 • do prostor MŠ budou všichni vstupovat na vyzvání personálu a to první třídou Myšky
 • testy obdrží každý zákonný zástupce po příchodu do MŠ
 • počítejte s 15 minutovým zdržením do vyhodnocení testu
 • v případě doneseného vlastního testu, musí být tento test schválený Ministerstvem zdravotnictví (www.mczr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-vyjimku)

 

Informace k nástupu dětí do MŠ Školní - 12.4.2021

 

 • nastupují pouze děti s povinným předškolním vzděláváním a děti zaměstnanců vybraných profesí IZS (zákonný zástupce doloží potvrzení zaměstnavatele)
 • děti budou rozděleny do 3 neměnných skupin (Žabky, Méďové, Koťata)
 • v době pobytu v MŠ nemusí děti nosit roušky

Žádáme rodiče, aby nahlašovali účast x neúčast svých dětí v MŠ pokud možno, vždy den dopředu. Děkujeme

UZAVŘENÍ MŠ

Na základě krizového opatření vlády ČR bude od 1.3.2021 MŠ Strakonice, Lidická 625, odloučené pracoviště: ul. Školní 80 UZAVŘENA.

Vzdělávání distančním způsobem bude poskytováno dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné(předškoláci). Materiály k distanční výuce budou zasílány každé pondělí na Vámi poskytnuté e-mailové adresy, též je najdete na těchto stránkách v sekci Třídy (kliknutím na symbol třídy)

 

Poděkování rodičům

Vážení rodiče,
děkujeme za pochopení a vstřícnost k omezení provozu mateřské školy ve dnech 15.- 19. 2. 2021.

Domácí vzdělávání pro děti předškolního věku

Vážení rodiče,

Vzdělávání distančním způsobem bude poskytováno dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné(předškoláci). Materiály k distanční výuce budou zasílány každé pondělí na Vámi poskytnuté e-mailové adresy, též je najdete na těchto stránkách v sekci Třídy (kliknutím na symbol třídy)

Upozornění pro rodiče - stravování

Vážení rodiče,
z provozních důvodů bude školní jídelna MŠ Školní, od 10.2. - 19.2.2021 uzavřena. Stravování  dětí bude zajišťovat školní jídelna MŠ Holečkova.

Potvrzení

Vážení rodiče,
potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte poplatníka v předškolním zařízení za rok 2020, si vyzvedávejte na jednotlívých třídách.

Ošetřovné

Ošetřovné
Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu nařízené karantény dětí, které byly v mateřské škole dne 25.1.2021
Vážení rodiče,
v současné době mateřská škola nevystavuje žádost o ošetřovné pro děti při přerušení provozu Mateřské školy.
Formulář k vyplnění a podrobné informace včetně návodu naleznete na web. stránkách ČSSZ   
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m      
- ( Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc)

Oznámení

Oznámení pro rodiče dětí ze třídy Méďové
Děti, které byly přítomné v mateřské škole dne 25.1.2021 mají krajskou hygienickou stanicí z důvodu výskytu COVID -19 nařízenou karanténu do pátku 5.2.2021.Do mateřské školy mohou nastoupit v pondělí 8.2.2021.
Děti, které půjdou na test a bude negativní musí dodržet karanténu též do 5.2.2021.
Děti, které nebyly  25.1.2021 v mateřské skole mohou nastoupit do mateřské školy 1.2.2021.

Jarní prázdniny

8.2.2021 - 12.2..2021 - jarní prázdniny - MŠ Školní je otevřena,
zapište docházku dětí do MŠ v šatnách jednotlivých tříd.

Pololetní prázdniny

29.1.2021  - ve škole jsou pololetní prázdniny, zapište docházku dětí do MŠ v šatnách jednotlivých tříd
                   MŠ Školní je otevřena

Depistáž školní zralosti

3.2.2021 - Depistáž školní zralosti (zjišťování úrovně znalostí dětí předškolního věku), pouze pro děti, jejichž rodiče uvažují o odkladu školní docházky pro šk. rok 2021/22. Vyšetření bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí o odložení školní docházky. Nebude nutná další návštěva v Pedagogicko - psychologické poradně. Zapište svůj zájem do formulářů v šatnách 3. a 4.třídy. Další přiložené formuláře předáte osobně při vyšetření.
                                                          ZRUŠENO

Vyšetření očí

25.1.2021  od 8.30 hod., bude v MŠ probíhat vyšetření očí  na tupozrakost.
Prosíme rodiče o včasné zapsání do formulářů vyvěšených v šatnách jednotlivých tříd. (poplatek 170,- Kč)
        ZRUŠENO - náhradní termín bude upřesněn

Fotografování

Fotografování ,,Zimní les"
Dne 2.12.2020 od 8.00 hod. se budou děti fotografovat. V šatnách jednotlivých tříd je vyvěšena barevná předloha, podle které si můžete vybrat požadovanou sérii a vyplnit do formuláře.

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,
Rada města Strakonice plnící úkoly zřizovatele mateřských škol zřizovaných městem Strakonice, svým usnesením č. 983/2020 ze dne 14.10.2020 žádá rodiče dětí navštěvujících  tyto mateřské školy, kteří čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou a nedocházejí do zaměstnání, aby v době vyhlášení nouzového stavu ponechali v domácí péči i dítě, které jinak navštěvuje mateřskou školu.

Docházka do MŠ 16.11.2020

Dobrý den, Vážení rodiče,
zjišťujeme docházku dětí do MŠ 16.11.2020(17.11. - Státní svátek).
Vyplňte docházku do formulářů v šatnách jednotlivých tříd,nebo nám tuto informaci předejte telefonicky (pro rodiče dětí, kteří momentálně MŠ nenavštěvují).
Děkujeme za spolupráci a přejeme krásné dny.

Docházka do MŠ 16.11.2020

Dobrý den, Vážení rodiče,
zjišťujeme docházku do MŠ dne 16.11.2020 (17.11.2020 - Státní svátek).
Prosím vyplňte docházku do formulářů v šatnách jednotlivých tříd, nebo nám předejte tuto informaci telefonicky.(Pro rodiče dětí, kteří momentálně MŠ nenavštěvují).
Děkuji za spolupráci a přeji krasné dny.

Distanční výuka

Vážení rodiče,
vzhledem k nízké docházce dětí do MŠ a k povinnému předškolnímu vzdělávání Vám budeme poskytovat náměty a nápady k domácí výuce, které budeme zasílat na Vaše emailové adresy, jež jste nám poskytli v MŠ. Kdo emailovou adresu neuvedl, může si materiály vyzvednout přímo v MŠ. Pro děti mladšího předškolního věku najdete náměty na stránkách třídy.
S pozdravem a přáním pevného zdraví,
 kolektiv MŠ Školní

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,
Rada města Strakonice plnící úkoly zřizovatele mateřských škol zřizovaných městem Strakonice svým usnesením č.983/2020 ze dne 14.10.2020 žádá rodiče dětí navštěvujících tyto mateřské školy, kteří čerpají mateřskou či rodičovskou dovolenou a nedocházejí do zaměstnání, aby v době vyhlášení nouzového stavu ponechali v domácí péči i dítě, které jinak navštěvuje mateřskou školu.

Schůzky SRPŠ

Zveme všechny rodiče na schůzi SRPŠ dne 15.9.2020 v 15.00hod na jednotlivých třídách.

PROVOZ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

MŠ ŠKOLNÍ JE V DOBĚ  (3.8 -  14.8. 2020) UZAVŘENA
PROVOZ ZAJIŠŤUJE:
3.8 - 7.8.2020 MŠ LIDICKÁ
10.8 - 14.8 2020 MŠ U PARKU
 

Informace pro rodiče - letní prázdniny (červenec, srpen 2020)

 
POPLATKY ZA MŠ
Platba školného - rodiče nahlášených dětí zaplatí v hotovosti na jednotlivých třídách MŠ Školní (280,- Kč na měsíc)
Platba stravného - rodiče nahlášených dětí zaplatí v hotovosti v den nástupu na jednotlivých MŠ., dle počtu nahlášených dní.
                               MŠ Školní (35,- Kč na 1 den)
                               MŠ Lidická (35,- Kč na 1 den)
                               MŠ U Parku (33,- Kč na 1 den)
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

ODHLÁŠENÍ STRAVOVÁNÍ

Vážení rodiče,
poslední možnost odhlášení stravování je do pondělí 22.6.2020, do 9.00 hod., z důvodu ukončení vyúčtování stravného.
Od 23.6.2020 stravné nebudeme odhlašovat, je možné si jídlo vyzvedávat do obědníků od 10.50 hod. -  11.20 hod.

Oznámení rozhodnutí o přijetí

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 bude vyvěšeno  2.6.2020 na webu školy a ve vývěsce u vchodu do MŠ.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci, kdy se nemůžeme podílet na vzdělávání Vašich dětí, dovolte, abychom Vás inspirovaly některými tématy a činnostmi, hlavně pro děti  předškolního věku, které mohou přispět k rozvíjení znalostí a dovedností, jako příprava pro vstup do základní školy.
V měsíci dubnu bychom se zaměřily na tato témata:

Soubor: 
PřílohaVelikost
PDF icon Motýl167.41 KB
PDF icon Pavouk179.35 KB
PDF icon Sova177.34 KB

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/21

Vážení rodiče,
informace k zápisům k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách školy a u hlavního vchodu do areálu školy dne 16.4.2020.

Zápisy do MŠ

Vážení rodiče,
termín zápisů do MŠ byl původně stanoven na začátek května, ale v současné době nemáme žádné informace o tom, zda bude dodržen a jak budou zápisy probíhat. Prosíme o trpělivost, pokud bude vydáno nějaké nové rozhodnutí, neprodleně  Vám ho sdělíme.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení

Vážení rodiče,
žádosti o ošetřovné budou k vyzvednutí v ředitelně MŠ Školní v tyto úřední dny:
(nebo po telefonické domluvě, tel. 728 374 089 )
 
Středa 25.3.2020       9,00 - 12,00 hod.
Pondělí 30.3.2020     10,00 - 12,00 hod.
 
Úterý 17.3.2020          9,00 - 12,00 hod.
Středa 18.3.2020       14,00 - 16,00 hod.
Čtvrtek 19.3.2020        9,00 - 12,00 hod.

Informace pro všechny rodiče - opatření ke Koronaviru

S ÚČINNOSTÍ OD PONDĚLÍ 16. BŘEZNA JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENY VŠECHNY MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŘÍZENÉ MĚSTEM STRAKONICE, TEDY I MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ.
Vážení rodiče, podrobnější informace týkající se uzavření mareřské školy budou zveřejněny v pondělí 16.3.2020 v dopoledních hodinách ( např. Potvrzení na ošetřovné.....)

Pokyny pro rodiče

Vážení rodiče, vezměte, prosím, na vědomí následující pokyny:
Věnujte pozornost zdravotnímu stavu svých dětí - vzhledem ke zvýšenému riziku nákazy respiračními onemocněními a v zájmu ochrany zdraví ostatních, nebude dítě s příznaky infekčních onemocnění ( rýma, kašel....) do mateřské školy přijato.
V rámci úklidu jsme zařadili častější ošetřování povrchů, klik, vypínačů, apod. desinfekčními prostředky. Děti jsou neustále vedeny k hygieně rukou a je kontrolováno její správné provedení.
Škola zajišťuje zvýšenou hygienu všech prostor pro děti, včetně školní kuchyně.

Mimořádná opatření ke koronaviru

Žádáme rodiče o zvážení docházky dětí do mateřské školy v době mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s uzavřením škol.
Naše mateřská škola bude v této době otevřena. (tato informace je od 16.3.2020 již neplatná)

DEPISTÁŽ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

DEPISTÁŽ ŠKOLNÍ ZRALOSTI (testování úrovně školní zralosti dětí předškolního věku)
4.3.2020 - žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby se zapsali do formulářů ve 3.a 4. třídě a vyžádali si formulář na třídách k vyplnění souhlasu.

DEPISTÁŽ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

DEPISTÁŽ ŠKOLNÍ ZRALOSTI (testování úrovně školní zralosti dětí předškolního věku)
4.3.2020 proběhne v MŠ depistáž školní zralosti.Rodiče, kteří mají zájem se zapíší do formulářů ve 3. a 4. rřídě a vyžádají si formulář k vyplnění souhlasu.
              

DEPISTÁŽ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

DEPISTÁŽ ŠKOLNÍ ZRALOSTI (testování úrovně školní zralosti).
Dne 4.3.2020 broběhne v MŠ depistáž školní zralosti, pro děti, které by měly nastoupit do ZŠ od září 2020 .
Rodiče, kteří mají zájem, se zapíší do formulářů v šatně 3. a 4. třídy.Testování probíhá za přítomnosti rodičů, všichni rodiče si vyžádají formuláře k vyplnění na třídách.

Odklad školní docházky

Rodiče předškolních dětí, kteří uvažují o odkladu školní docházky, kontaktujte Pedagogicko- psychologickou poradnu ve Strakonicích. Tel.: 724 831 377

Pololetní, jarní prázdniny

Pololetní, jarní prázdniny 2020
V době pololetních a jarních prázdnin (31.1.2020 - 7.2.2020), bude MŠ Školní uzavřena.Provoz zajišťuje MŠ Čtyřlístek.
Prosíme rodiče, aby se zapsali do formulářů na jednotlivých třídách do 24.1.2020

Pololetní, jarní prázdniny

Pololetní, jarní prázdniny 2020
V době pololetních a jarních prázdnin (31.1. 2020 - 7.1.2020) je MŠ Školní uzavřena. Provoz zajišťuje  MŠ ,,Čtyřlístek".
Prosíme rodiče, aby se zapsali do formulářů na jednotlivých třídách do 24.1.2020.

Vánoční prázdniny

Naše MŠ bude v těchto dnech uzavřena
Ve dnech 23.12.2019 - 3.1.2020 budou vánoční prázdniny. V době vánočních prázdnin bývají MŠ zpravidla uzavřeny. V případě nutnosti bude provoz zajištěn na MŠ U Parku, pouze pro přihlášené děti. Formuláře jsou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd. Zapište nejpozději do 14.12.2019, zda bude Vaše dítě chodit o vánočních prázdninách do MŠ.
 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY (23.12.2019 - 3.1.2020)
V těchto dnech bude naše MŠ uzavřena.
V době vánočních prázdnin bývají MŠ zpravidla uzavřeny, v případě nutnosti bude provoz zajišťovat MŠ Čtyřlístek.
Ve čvrtek a v pátek (2.1. - 3.1.2020), provoz pro přihlášené děti z naší MŠ zajistí MŠ Čtyřlístek.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY (23.12. 2019 - 3.1.2020)
Naše MŠ bude v těchto dnech uzavřena.
V době vánočních prázdnin bývají MŠ zpravidla uzavřeny. V případě nutnosti bude provoz zajištěn na MŠ Čtyřlístek.
Ve čvrtek a v pátek (2.-3.1.2020), bude provoz zajištěn pro přihlášené děti z naší MŠ na MŠ Čtyřlístek.

Podzimní prázdniny

Ve dnech 29.10. a 30.10.2019 budou podzimní prázdniny. Provoz zajišťuje MŠ Čtyřlístek pouze pro přihlášené děti. Formuláře jsou vyvěšeny v šatnách jednotlivých tříd.

Schůze SRPŠ

Na školní rok 2019/2020 vybíráme členský příspěvek SRPŠ ve výši 300kč. 
Zároveň byl na schůzi SRPŠ schválen výběr pololetního příspěvku ve výši 500kč na akce pořádané MŠ.

Logopedická depistáž

Dne 7.10. 2019 se v naší MŠ uskuteční logopedická depistáž (vyhledávání jedinců se závadami a poruchami řečových schopností a dovedností). Pro děti od čtyř let, které ještě nenavštěvují logopedickou poradnu, pod vedením Mgr. Jany Vavřincové. Zájemci se zapíší na nástěnkách jednotlivých tříd.
Děkujeme

Schůzka SRPŠ

Zveme všechny rodiče dne 17.9.2019 od 15.00hod na schůzku SRPŠ. Schůzka proběhne ve 3.třídě "Žabky".
Prosíme přijďte bez dětí.
Děkujeme
kolektiv MŠ Školní

Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek 18.4.2019 jsou Velikonoční prázdniny. Prosíme rodiče o vyplnění formuláře, které jsou v šatně každé třídy, zda dítě tento den přijde do mateřské školy.
 
Provoz pro přihlášené děti zajišťuje naše MŠ Školní.

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020

Schůzka rodičů nově přijatých dětí pro šk.rok  2019-20 se bude konat dne 5.6.2019 v 14.30. hod., v 1. třídě ,,MYŠKY"
Seznam přijatých dětí pro šk.rok 2019 - 20 najdete v přiloženém souboru ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ
 
Zápisy do mateřských škol proběhnou ve dnech 6. - 7. května 2019.
 

Jarní prázdniny

MŠ Školní bude v době jarních prázdnin 11.3. - 15.3.2019 otevřena. Prosíme rodiče o vyplnění docházky na jednotlivých třídách.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

PROVOZ MŠ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH
Ve dnech 27.12. 2018 - 2.1.2019 bude MŠ Školní uzavřena. Provoz bude obnoven 3.1.2019

Logopedická depistáž

Ve středu 24.10.2018 od 8.30hod bude v naší MŠ probíhat logopedická depistáž s Mgr. Janou Vavřincovou.

Rodiče čtou dětem

Vážení rodiče, přijďte předčítat dětem do mateřské školy z oblíbené knihy Vašich dětí (Vašeho mládí). Rádi Vás u nás přivítáme.
Po domluvě s p.učitelkami, ve 1.třídě - Myšky a 2.třídě - Koťátka od 12.15hod, ve 3.třídě - Žabky a ve 4.třídě - Méďové od 12.30 hod.
Děkujeme Vám a těšíme se na spolupráci. 

Schůzka SRPŠ

Dne 18.9.2018 (úterý) se koná od 14.30hod schůzka rodičů (SRPŠ) ve 3.třídě (Žabky).

Rozloučení

Milé děti, vážení rodiče,
loučím se s Vámi po 11 letech ve vedení mateřské školy. Po celou dobu svého působení v mateřské škole jsem se společně s dalšími zaměstnanci školy snažila, aby byla pro děti místem, kam budou chodit rády, kde v hezkém prostředí získají nejen vzdělání, ale i další dovednosti, které jim zaručí dobrý start do základní školy. A to se nám, myslím,daří.
Děkuji Vám všem za přízeň, kterou jste mateřské škole a jejím zaměstnancům věnovali. Dětem přeji hezký zbytek prázdnin a rodičům pak mnoho radosti s jejich dětmi.

Přání na prázdniny

Přejeme všem dětem a rodičům slunečné léto plné zajímavých zážitků,
krásné prázdniny a příjemně strávenou dovolenou.

Setkání rodičů dětí, které nastoupí 1.9.2018 do MŠ

Zveme všechny rodiče dětí, které budou od září 2018 navštěvovat naší mateřskou školu na setkání, které se bude konat ve středu 6.6.2018 ve 14,30 hod. v 1.třídě.

Rodiče budou seznámeni s informacemi o platbě školného, stravného a s organizací dne v mateřské škole.

Dále budou informováni o tom, jak má být dítě připraveno pro vstup do mateřské školy, co vše by mělo zvládnout samo, co ve spolupráci s dospělými.

Přednáška pro rodiče

V pondělí 9.dubna 2018 ve 14,30 hod.
        se v mateřské škole ve 4.třídě - Medvíďata uskuteční přednáška p.učitelky L.Bublíkové ze ZŠ Dukelská na téma: Školní zralost a připravenost dítěte do ZŠ.                                        

Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek 29.března a v pátek 30.března (Státní svátek) jsou Velikonoční prázdniny. Prosíme rodiče o vyplnění formuláře, které jsou v šatně každé třídy, zda dítě tento den přijde do mateřské školy.
Provoz pro přihlášené děti zajišťuje Mateřská škola Šumavská.

Jarní prázdniny

Ve dnech 5.3. - 9.3.2018 jsou jarní prázdniny. Mateřská škola bude uzavřena. Provoz pro přihlášené děti zajišťuje Mateřská škola Šumavská. Formuláře k vyplnění jsou v šatně každé třídy. 

Zastavení sběru plastových víček

Vážení rodiče,
zastavujeme sběr plastových víček z důvodu, že daná firma oznámila rodině, že s výkupem víček končí.
Jménem rodičů chlapce Kubíka a zaměstnanců mateřské školy
                                                Vám děkujeme za dosavadní sbírání.

Depistáž dětí předškolního věku

V pondělí 5.2.2018 proběhne v mateřské škole depistáž (vyšetření připravenosti na školu) dětí předškolního věku, kterou provede speciální pedagog z pedagogicko-psychologické poradny.
Depistáž je určena dětem, u kterých rodiče ještě nejsou rozhodnuti, zda dítě nastoupí v září do základní školy nebo budou žádat o odklad školní docházky. Vyšetření dětí bude probíhat v dopoledních hodinách pouze za přítomnosti zákonného zástupce dítěte.
Bližší informace u p.učitelek na třídě.

Pololetní prázdniny

V pátek 2.února 2018 jsou jednodenní pololetní prázdniny. Provoz pro přihlášené děti zajišťuje MŠ Šumavská.
Prosíme rodiče o vyplnění formuláře, které jsou v šatně každé třídy, zda dítě tento den přijde do mateřské školy.

PF 2018

Vážení rodiče,
do roku 2018 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody, mnoho osobních i pracovních úspěchů.
                                                                                                               zaměstnanci mateřské školy

Vánoční prázdniny

V sobotu 23. prosince 2017 budou zahájeny vánoční prázdniny a skončí v úterý 2.ledna 2018.
Mateřská škola bude uzavřena. Prosíme rodiče o vyplnění formulářů, které jsou v šatnách u jednotlivých tříd.
Provoz pro přihlášené děti v úterý 2.1.2018 zajišťuje Mateřská škola Šumavská.

Logopedická depistáž

Logopedická depistáž ( vyšetření řeči )
Ve čtvrtek 2.listopadu se uskuteční od 7.30 hod. logopedická depistáž (vyšetření řeči), kterou provede Mgr. Lada Hajžmanová - klinický logoped. Depistáž se týká dětí ze 2. třídy (Koťata), 3.třídy (Žabky) a 4.třídy (Méďové), které mají vadu řeči a ještě nenavštěvují logopedii. Pokud budete mít o vyšetření zájem, vyplňte připravený formulář v šatnách. K absolvování depistáže je potřeba "Informovaný souhlas rodičů ".

Podzimní prázdniny

Ve čtvrtek 26.10.2017 a v pátek 27.10.2017 jsou podzimní prázdniny. Mateřská škola bude uzavřena. Prosíme rodiče o vyplnění formuláře, který je v šatně u každé třídy.
Provoz pro přihlášené děti v těchto dnech  zajišťuje Mateřská škola Šumavská.

"Z předškoláka školákem"

V pondělí 2.10.2017 začíná zájmová činnost "Z předškoláka školákem" zaměřená na rozšířenou přípravu dětí na vstup do základní školy. Děti jsou rozděleny do skupin.
Podrobnější informace na nástěnkách v šatně 3.třídy - Žabky a v šatně 4.třídy - Méďové.

Schůzka rodičů

V úterý 19.9.2017 ve 14.45 hod. se koná ve 3.třídě (Žabky) schůzka rodičů.
Bližší informace na nástěnce v šatně každé třídy.

Zjištění docházky v pátek 29.9.2017

V pátek 29.9.2017 je v ZŠ ředitelské volno. 
Prosíme rodiče o závazné vyplnění formulářů, které jsou v šatně každé třídy, zda děti tento den přijdou do mateřské školy.
V případě nahlášení malého počtu dětí, bude provoz pro přihlášené děti zajišťovat Mateřská škola Šumavská.

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 se týká dětí, které dosáhly do 31.8.2017 věku 5 let.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech (4 souvislé hodiny denně).
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol).
 
Omlouvání nepřítomnosti dítěte od školního roku 2017/2018. tzn. od 4.září 2017:

Setkání rodičů dětí, které nastoupí 1.9.2017 do MŠ

Zveme všechny rodiče dětí, které budou od září navštěvovat naší mateřskou školu na setkání, které se bude konat v úterý 6.6.2017 ve 14,30 hod. v 1.třídě.

Rodiče budou seznámeni s informacemi o platbě školného, stravného a s organizací dne v mateřské škole.

Dále budou informováni o tom, jak má být dítě připraveno pro vstup do mateřské školy, co vše by mělo zvládnout samo, co ve spolupráci s dospělými.

                   

Dny otevřených dveří

Srdečně vás zveme na "Dny otevřených dveří" v mateřské škole. Budou se konat ve dnech 2. a 3. května v době od 8,00 do 10,00 hodin.

Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek 13. dubna a v pátek 14.dubna (Státní svátek) jsou Velikonoční prázdniny. Prosíme rodiče o vyplnění formuláře, které jsou v šatně každé třídy, zda dítě tento den přijde do mateřské školy.
Provoz pro přihlášené děti zajišťuje Mateřská škola holečkova 413.

Jarní prázdniny

Ve dnech 27.2. - 5.3.2017 jsou jarní prázdniny. Mateřská škola bude uzavřena. Provoz pro přihlášené děti zajišťuje Mateřská škola Holečkova 413. Formuláře k vyplnění jsou v šatně každé třídy.                                                                      

Depistáž dětí předškolního věku

V pátek 17.2. proběhne v mateřské škole depistáž (vyšetření připravenosti na školu) dětí předškolního věku, kterou provede speciální pedagog z pedagogicko-psychologické poradny.
Depistáž je určena dětem, pro které žádáte odklad školní docházky nebo kdy ještě nejste rozhodnuti. Vyšetření dětí bude probíhat v dopoledních hodinách pouze za přítomnosti zákonného zástupce dítěte.
Bližší informace u p.učitelek na třídě.

Přednáška pro rodiče

Ve čtvrtek 9.února ve 14,30 hod. se v mateřské škole ve 4.třídě - Medvíďata uskuteční přednáška p.učitelky V. Frúhaufové ze ZŠ Dukelská na téma: Školní zralost a připravenost dítěte do ZŠ.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pololetní prázdniny

V pátek 3.února 2017 jsou jednodenní pololetní prázdniny. Provoz pro přihlášené děti zajišťuje MŠ Holečkova 413. Prosíme rodiče o vyplnění formuláře, které jsou v šatně každé třídy, zda dítě tento den přijde do mateřské školy.

PF 2017

Děkujeme Vám za dobrou spolupráci
a přejeme šťastný a úspěšný nový rok 2017

Vánoční prázdniny

Od 23.12.2016 do 2.1.2017 jsou vánoční prázdniny, mateřská škola bude uzavřena.
V pondělí 2.1.2017 provoz zajišťuje MŠ A.B.Svojsíka.
 

Vánoční tvoření - Méďové

Vánoční tvoření
Srdečně zveme rodiče a děti ze třídy Méďové na vánoční tvoření v úterý 20. prosince od 14.30 hod.

Vánoční tvoření - Koťata

Vánoční tvoření
Srdečně zveme rodiče a děti ze třídy Koťat na vánoční tvoření v úterý 20. prosince od 14.30 hod.

Vánoční tvoření - Žabky

Vánoční tvoření
Srdečně zveme rodiče a děti ze třídy Žabky na vánoční tvoření ve čtvrtek 15. prosince od 14,30 hod.

Vánoční tvoření - Myšky

Vánoční tvoření
Srdečně zveme rodiče a děti ze třídy Myšek na vánoční tvoření ve čtvrtek 15. prosince od 14,30 hod.

Příspěvek SRPŠ

Dne 13.9.2016 se konala v mateřské škole schůze rodičů, na které se odsouhlasil členský příspěvek SRPŠ.
Vybíráme 300,- Kč.

Fotografování "Štědrý den"

                                                   Ve čtvrtek 10.11.2016 se budou děti fotografovat.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o soubor fotografií, aby se zapsali na formulář, který je vyvěšený v šatně.